Klimaendringer -bra eller dårlig? Bli med på dugnad!

(28/06/2019) Været endrer seg og det påvirker småkraften. Småkraft AS og Småkraftforeninga inviterer nå bransjen på å delta i et bredt anlagt forskningsprosjekt som skal forutsi effekten på produksjonen av klimaendringene.

Blir det mer eller mindre vann på inntaket i årene som kommer? -Småkraftforeninga oppfordrer på det sterkeste til at medlemmene blir med på FoU-dugnaden om klima. Slik kan hele bransjen få vite mer om hva vi har i vente, sier styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga.

-Småkraftforeninga oppfordrer på det sterkeste til at medlemmene blir med på denne dugnaden. Slik kan hele bransjen få vite mer om hva vi har i vente. Det er bra både for nye og

eksisterende kraftverk. Vi er svært takknemlige for det samarbeidet vi har med Småkraft AS på dette området, sier Lars Emil Berge, styreleder i Småkraftforeninga.

Det forventes altså endringer i produksjonsmønsteret for uregulert vannkraft de neste tiårene. Kan vi forvente store forskjeller fra i dag og hva er disse forskjellene? Vil dette slå positivt eller negativt ut for småkrafteierne?

-I de siste 5 til 10 årene har klimaforskere og bransjen påpekt at vi må forvente store endringer i nedbørsmengder og -mønster alt etter hvor i landet vi befinner oss. Samtidig forventes det også endringer i hvordan nedbøren påvirker avrenningsmønsteret, og dermed hvor mye og på hvilket tidspunkt det kommer vann i turbinene, sier Halvard Tesdal i Småkraft AS til Småkraftnytt.

Oppstarten av prosjektet med de første, midlertidige, resultatene ble presentert på Småkraftdagane av professor Asgeir Sorteberg ved Universitetet i Bergen (UiB) tidligere i år, men fortsatt står mange spørsmål ubesvart.

-I vår første test var effekten likevel begrenset for hvor mye endringen i nedbør påvirket selve produksjon. Undersøkelsen indikerte på samme tid at produksjonen ville stige i vintermåneder og falle i sommermåneder, men stemmer det? Hvor mye vil dette endre produksjonen? Kan man få en høyere pris for energien av den grunn?, spør Tesdal.

Geofysisk institutt ved UiB, Småkraft AS og Småkraftforeninga ønsker nå belyse dette for hele landet. Resultatene vil bli delt dele med medlemmene i foreninga.

-Småkrafts egne egne kraftverk vil bidra med en del av datagrunnlaget, men vi ønsker å inkludere flere av foreningens medlemmer i denne analysen. Norge er delt inn i 13 soner som dekker relativt like nedbørs- og avrenningsmønstre, sier Tesdal.

-Småkrafts egne egne kraftverk vil bidra med en del av datagrunnlaget, men vi ønsker å inkludere flere av foreningens medlemmer i denne analysen,, sier Halvard Tesdal, salgs- og markedssjef i Småkraft AS.

Geofysisk institutt og Småkraft AS skal i sammen med Småkraftforeninga utvikle denne analysen, slik at alle kan dra nytte av den. Asgeir Sorteberg fra Geofysisk institutt skal sikre at det faglige er troverdig, og Halvard Tesdal i Småkraft AS skal i sammen med studenter fra Energi og Matematikk gjennomføre den praktiske innhentingen av data.

-Målet er et tilstrekkelig datagrunnlag for å kunne gi noen pekepinner på hvordan uregulert vannkraftproduksjon vil se ut om 40 til 60 år. Spenningen vil jo være rundt hvor mye vi treffer eller bommer i årene som kommer? Klarer vi å finne trender som gir oss et bilde av hva som kommer til å skje fremover? Dette er spennende temaer som vil være gjengangere på Småkraftdagene i årene som kommer, sier Tesdal.

Prosjektet trenger av denne grunn flere kraftverk, slik at vi har kraftverk fra hele landet representert i analysen.

Meld verket ditt på her

Prosjekt Klimaeffekt trenger produksjonsdata fra småkraftanlegg over hele landet. Informasjonen det blir bedt om er ikke konkurransesensitiv. I løpet av sommeren og høsten har skal 4 studenter under veiledning av professor Asgeir Sorteberg jobbe med prosjektet. De skal presentere sine første resultater i forbindelse med Småkraftdagane 2020. Ønsker dere å være med, så ta kontakt på e-post: halvard.tesdal@smaakraft.no. Merk emnet med “Klimaeffekt”, så tar han eller studentene kontakt direkte. Bare aggregerte tall vil bli delt i ettertid slik at informasjon om det enkelte verk forblir internt i prosjektet.

Bildetekst toppbilde: Det forventes endringer i produksjonsmønsteret for uregulert vannkraft de neste tiårene.  Mye vann er isolert sett bra for småkraften – så lenge du er i stand til å bruke det når det faktisk er der. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog