Tilbud om annonsering i Småkraftnytt 2019

(23/07/2019) Småkraftnytt og nettsiden smakraftforeninga.no dekker alt av bransjenytt, med hovedvekt på aktualitet innen politikk, økonomi og fagstoff.

Annonsepriser på papir: 

Småkraftforeninga vil også i 2019 tilby våre annonsører rabatt ved inngåelse av årsavtaler om annonsering i alle fire utgavene av Småkraftnytt. Årsavtalen gir 10 prosent rabatt på annonseprisen.

Prisene forutsetter ferdig levert materiell, trykkeklar PDF til Småkraftnytt (min 300 DPI, CMYK).

 

Vi tilbyr også annonsering på nettsiden smakraftforeninga.no:

Be gjerne om et skreddersydd tilbud på både papir og nett.

 

 

Alle priser er i NOK eks. mva.

Småkraftnytt-utgivelser på papir i 2019:

Utgave:        Utgivelsesdato:       Materiellfrist:
Nr. 1             22. februar               11. februar
Nr. 2            14. juni                      3. juni
Nr. 3            20. september         9. september
Nr. 4            13. desember           2. desember

Småkraftnytt og nettsiden smakraftforeninga.no dekker alt av bransjenytt, med hovedvekt på aktualitet innen politikk, økonomi og fagstoff.

Ønsker du å bestille annonser eller få vite mer kan du kontakte:

Terje Engvik
Organisasjonsrådgiver i Småkraftforeninga
Tlf.: (+47) 975 17 111
Adresse: Nedre Vollgate 9, 0158 OSLO www.smakraftforeninga.no
E-post: terje@smakraftforeninga.no

Småkraftforeninga forbeholder seg retten til å reservere seg mot annonser.

 

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog