Full fart i småkraften

(06/08/2019) Hele 49 småkraftverk er nå under bygging her i landet.  Verkene utgjør en samlet årsproduksjon på 673 GWh. Det viser tall fra NVE.

Totalt er det gitt konsesjon til 400 småkraftverk som ennå ikke er satt i drift. Samlet årsproduksjon for disse er 3,6 TWh med fornybar, klimavennlig kraft. Se også tabell nedenfor som er hentet fra NVEs rapport “Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” for andre kvartal 2019. Hele rapporten kan leses her.

-Det er god fart i utbyggingen av småkraft, noe vi er svært glade for. Verkene som nå er under bygging gir et solid bidrag til lokal verdiskaping for bønder og grunneiere i distriktsnorge. Samtidig gjenstår det 351 ubenyttede konsesjoner slik at der nok å ta av også i årene som kommer, sier daglig leder i Småkraftforeninga Knut Olav Tveit.

Hittil i år er det gitt 17 nye konsesjoner og 9 avslag fra NVE. Ny årsproduksjon tilsvarer 127 Gwh mens avslagene kunne gitt 101 GWh fornybar kraft i tillegg.  Saker som er til klagebehandling oi Olje- og Energidepartementet er ikke inkludert slik at antall avslag fra NVE i realiteten er større enn det som fremkommer av denne statistikken.

Illustrasjonsbildet øverst i saken er fra byggeperioden for Sandneselva Kraftverk i Masfjorden i Hordaland. Verket ble bygd av Norsk Grønnkraft utbygging (NGKU) som er en av landets mest aktive småkraftutbyggere. Mer om NGKU her.   

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog