Småkraft As klatrer forbi etablerte kraftselskap

(09/08/2019) Småkraft As er nå oppe på en 16. plass blant norske kraftselskaper målt etter verdiene på eiendelene. Når det gjelder driftsresultat er selskapet helt i toppen for 2018. Det viser en oversikt fra Pareto Securities.

Småkraft har dermed på bare 16 år passert etablerte og kjente selskap som Østfold Energi, SKL, Tussa og Nordkraft.

-Det er imponerende å se hvordan dette vekstselskapet på så kort tid har bygd seg opp fra ingenting til å spise kirsebær med de store. Jeg antar at verdien av Småkraft AS er satt ut fra en årsproduksjon på 1 TWH og da er Paretos anslag på 5 milliarder kroner i totalverdi på eiendelene nøkternt. Målet til Småkraft As er å vokse til 1,5 TWH innen 2020 så det blir spennende å følge dem i årene fremover, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Småkraft hadde også høyest omsetningsvekst  for 2018 med en økning på 84 prosent. Det skyldes gode priser på kraft og elsertifikater. Småkraft fikk likevel negativ avkastning på egenkapitalen i 2018 – dette på bakgrunn urealiserte tap på krafthandel.

Hele den interessante rapporten fra Pareto om økonomien i de store norske kraftselskapene kan leses her.

Pareto Securities nettsider ligger her. 

Bildet på toppen av saken viser Muoidejohka kraftverk i Beiarn. Det er et av mange bygd i den klassiske stilen brukt Småkraft AS hvor hovedgrepet er panoramavinduene som åpner opp produksjonen for omverdenen. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 481 meter. Installert effekt er 5,5 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er 18 GWh, ifølge Wikipedia. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog