På tide å kvalitetssikre driftsleder høyspent!

(27/08/2019) Småkraftforeninga ber nå medlemmene forsikre seg at de får den tjenesten de betaler for nå¨r de leier inn driftsleder for høyspentanlegget på småkraftverket. Les hele e-brevet til medlemmene her.

Til drifts-plan- og støtte medlemmer i Småkraftforeninga

Som kjent må alle småkraftverk ha en kvalifisert driftsleder for høyspentanlegget i verket. I FSE-forskriften § 6 er det formulert slik: «For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at ansvarsforholdene er entydige ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.». Denne eposten handler da om høyspentdelen av forskriften.

De fleste småkraftverkene leier denne tjenesten – ofte fra det offentlig eide energiselskapet som også har nettet i området. I det siste har vi fått flere tilbakemeldinger om at en del av de offentlige selskapene sier opp slike avtaler. Andre tilbakemeldinger går på at den leverte tjenesten er unødig dyr og at kvaliteten i noen tilfeller er tvilsom. Eksempelvis kjenne vi til verk hvor det regionale kraftselskapet har tatt seg godt betalt, men ikke vært på stedet på mange år. Dette oppdages gjerne når DSB kommer på tilsyn og gir kraftverkseier avvik for manglende oppfølging av høyspentanlegget.

Slik situasjonen er tror vi i Småkraftforeninga at det for mange av medlemmene kan være lurt å ta en gjennomgang i forbindelse med drift av høystpentanlegget både hva angår pris og kvalitet. Dette vil blant annet innebære å:

 

 • Sjekke at driftsleder høyspent gjør jobben sin. Dette skal være grundig dokumentert og være en del av småkraftverkets system for kvalitet og internkontroll. Etter å ha undersøkt litt rundt hva som er god praksis mener vi at driftsleder høyspent blant annet skal:
  • Ha vært på stedet og gått gjennom anlegget minst en gang årlig.
  • Være til stede når det skal gjøres arbeid som berører høyspentanlegget.
  • Ha ansvar for drift, rutiner, utpeking av leder for kobling og leder sikkerhet, rapportering osv.
  • Sørge for at et sikkert låsesystem er på plass på alle høyspentrom, samt at bare kvalifisert personell har tilgang
  • Sørge for at anlegget blir vedlikeholdt i henhold til leverandørenes spesifikasjoner
  • Sørge for at jordingsanlegget er OK, med regelmessige målinger iht forskriftene
  • Sørge for at anlegget skal være sikkert for personer og andre installasjoner i nærheten.

Å be om en spesifisert faktura på hva som konkret er gjort kan her være hensiktsmessig. 

 • Sjekke at prisen er riktig.  Det burde ikke være vanskelig å skaffe seg avtale med kvalifisert personell om å være driftsleder. Om ikke nettselskapene skulle motsette seg det, kan en bruke kvalifiserte ansatte i selskapene direkte. Det finnes også mange personer og bedrifter med kompetanse lokalt i elektromiljøer og elektrobedrifter. Prisen vil selvsagt variere noe med reiseveg, verkets størrelse mv. En anbudsrunde lokalt vil sikre at verket betaler riktig pris for denne tjenesten

Å følge opp Driftsleder høyspent er ikke bare et spørsmål om å følge offentlige krav. Det er flere eksempler på at kritiske feil er avdekket før de får store konsekvenser med påfølgende tap i forbindelse med driftsavbrudd og reparasjoner. Merk her at forsikringsselskapet ved skade vil vektlegge at høyspentanlegget er fulgt opp slik det skal.

Småkraftforeninga har fulgt denne situasjonen over noe tid og hører gjerne fra medlemmer som har erfaringer de ønsker å dele.

Vennlig hilsen

Knut Olav Tveit

Daglig leder

Småkraftforeninga

Mobil: 41476390

 

www.smakraftforeninga.no

Bilde over: Fra Vika Kraft i Åkra. Foto: Lars Emil Berge.

Illustrasjon trekant: Made with Sodipodi by Duesentrieb/Wikimedia CommonsSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog