Avviser stortstilt havvindstøtte

(25/09/2019) Norske havvindselskaper ønsker seg 36 milliarder kroner i kraftsubsidier bare til seg selv. - Det er en dårlig ide, sier styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga.

Ifølge Europower stammer pengebeløpet fra en rapport Menon Economics nylig la frem på vegne av Norwegian Offshore Wind Cluster. Denne interesseorganisasjonen har 60 medlemmer som ønsker seg mer havvind – på medlemslisten står blant annet de oljerelaterte storselskapene Equinor og Aker Solutions. Bakgrunnen for at de ber om 36 milliarder i overføringer er at de mener dette vil skape en norsk eksportindustri med ringvirkninger tilsvarende 117 milliarder kroner i verdier og 128.400 årsverk over en 30 års-periode. Subsidiene skal gis som en feed-in tariff finansiert av norske strømkunder.

-Norge og verden trenger mer fornybar energi, men det er helt unødvendig å bruke så mye penger for å få det til. Småkraftforeninga er ikke mot subsidieordninger som sådan, men de må innrettes slik at de ikke koster mer enn de smaker.  Nye subsidier til fornybar energi er ikke på den politiske dagsorden i Norge, men skulle det bli aktuelt må de innrettes slik at de utløser de billigste prosjektene først – uavhengig av teknologi. Her feiler Menon-rapporten. Teknologinøytralitet er svært viktig for å unngå å bruke mer penger enn nødvendig, sier Berge.

Han er derimot positiv til at markedsmessig umodne teknologier som havvind kan få støtte til teknologiutvikling og demonstrasjon. På dette punktet er Småkraftforeninga på linje med bransjeorganisasjonen Energi Norge.

– Dersom norsk industri skal ta en posisjon innen havvind, bør det skje gjennom målrettet virkemiddelbruk for teknologiutvikling og demoprosjekter, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til eget nettsted hvor man trekker frem virkemidler fra organisasjonene NFR, Enova, Innovasjon Norge, Giek, Eksportkreditt og Norwep som gode eksempler.

Foto over: Lars Emil Berge er styreleder i Småkraftforeinga.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog