Ekspertutvalg rammer småkraften hardt

(30/09/2019) Ekspertutvalget for vannkraftbeskatnings forslag vil ramme småkraftbransjen hardt. Her kan du lese Småkraftforeningas foreløpige oppsummering til medlemmene.

Til planfase-, drifts- og støttemedlemmer i Småkraftforeninga

Ekspertutvalget som skulle vurdere vannkraftbeskatningen overleverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget har vært ledet av tidligere NVE-sjef Per Sanderud.

For småkraften betyr innstillingen til dels dramatiske endringer:

• Flytting av innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 10000 kVA til 1500 kVa.
• Det legges opp til lettelser i eiendomsskatten.
• Innføring av naturessursskatt.

Skulle dette bli innført vil det føre til store endringer i dagens småkraftbransje. Nybygging vil for en stor del stoppe opp samtidig som mange eksisterende verk vil gå konkurs. For eksempel på hvor dramatisk dette kan bli kan du lese her om Atle Støyva og Byrkjelo Kraft som trolig vil gå konkurs med utvalgets forslag.

Småkraftforeninga jobber nå for fullt med å se på effektene av å innføre grunnrenteskatt på småkraftbransjen – noe som også vil ramme leverandørindustrien hardt. Vi kommer til å koordinere en felles innsats fra hele bransjen for å få frem at dette ikke er vegen å gå.

Det er viktig å få frem at dette bare er et forslag fra utvalget. Rapporten skal ut på høring før Finansdepartementet eventuelt legger frem noe for Stortinget. Hele rapportenkan  leses her.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Vennlig hilsen

Knut Olav Tveit
Daglig leder
www.smakraftforeninga.no

Mobil: 41476390

Foto over: Knut Olav Tveit er daglig leder i SmåkraftforeningaSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog