Høyretopper uenig med Sanderud

(11/10/2019) Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Tom Christer Nilsen fra Høyre er uenig med Sanderud-utvalget som vil innføre grunnrenteskatt på småkraftverk. Forslaget vil ført til flere hundre konkurser ute i distriktsnorge.

Det slo ned som en bombe i småkraftnæringen da  Sanderud-utvalget la frem sin innstilling.  Konsekvensene ville i praksis bety en nedlegging av småkraftbransjen slik vi kjenner den i dag. Nå går de to parlamentarikerne fra regjeringspartiet Høyre langt i å avlyse hele forslaget i en pressemelding:

“Det er viktig å merkje seg at det var med Høgre i regjering vi fekk stimulert etablering av fleire utbyggingar av småkraftverk ettersom nedre innslagspunkt for grunnrenteskatt vart auka frå 5,5MVa til 10MVa. Ei slik grense har vist seg å vera begrensande for å få full utnytting av mindre kraftverk. Likevel er ikkje svaret, slik utvalet foreslår, å sette denne grensa ned att til 1,5MVa. Det vil setje ein effektiv stoppar for all småkraft frametter.”

Småkraftforeninga er svært glade for dette utspillet.

-Denen støtten tar vi med oss! Mange i bransjen har vært svært urolige de siste ukene. Vi vil fortsatt jobbe med denne saken og blant annet gi en omfattende høringsuttalelse til utvalgets innstilling som er lagt ut på høring med frist 1. januar, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

 

 

Foto over: Liv Kari Eskeland er stortingsrepresentant for Høyre fra Rogaland. Kilde: Wikimedia Commons.

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog