– Ingen skatteendringer for småkraftverkene

(20/12/2019) Høyre, Frp, Venstre og Krf avlyser kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunkt for grunnrenteskatt på småkraftverkene. Det fremgår av en pressemelding


– Småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt, sier stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland fra Hordaland. Det vil sikre at de nær 350 konsesjoner som er gitt på disse vilkår står seg, og prosesser for etablering og investering kan fortsette.

Viktig forutsigbarhet

– Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier stortingsrepresentant for FrP, Terje Halleland fra Rogaland.

– Nedre grense for grunnrenteskatt ble økt fra 5,5 til 10 MVA i statsbudsjettet for 2015 av de fire samarbeidspartiene. Vi ser ingen grunn til å endre denne grensen nå, sier stortingsrepresentant for Krf, Tore Storhaug fra Sogn og Fjordane.

Småkraft bidrar med viktig grønn energi

– Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensen på 10 MVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ketil Kjenseth fra Oppland, som også er leder av Energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Kraftskatteutvalget anbefalte tidligere i høst å redusere den nedre grensen for grunnrenteskatt fra 10 000 kVA til 1 500 kVA. Dette har ført til stor usikkerhet og uro fra både grunneiere, de mange småkraftverkene, investorer og leverandørindustrien som leverer tjenester til denne delen av kraftbransjen. Forslagene fra utvalget ligger ute til høring, med frist 1. januar 2020

De øvrige forslagene fra Kraftskatteutvalget vil regjeringspartiene først ta stilling til etter at høringsfristen er gått ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Liv Kari Eskeland (H): 975 52 018
Terje Halleland (FRP): 902 73 493
Tore Storhaug (KRF): 941 45 145
Ketil Kjenseth (V): 926 99 964Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog