Grunnrenteskatt: Les interaktiv høringsuttalelse her

(27/12/2019) Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede skrotet forslaget om grunnrenteskatt på småkraft. Men her kan du lese Småkraftforeningas høringsuttalelse til innstillingen fra Sanderud-utvalget.

Høringsfristen er 1. januar så akkurat denne delen av “NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk” blir da ikke videre behandlet av hverken regjering eller storting. Nedenfor kan du lese et sammendrag av Småkraftforeningas hrøingsutalelse eller du kan laste ned en interaktiv PDF skreddersydd for lesing på skjerm her:

iPDF Høringsuttalelse Kraftskatt

Bildet over: Det er privat eiendomsrett til vannfall i Norge. For mindre vannfall eid av lokale grunneiere er det derfor ikke gitt at det er naturlig med grunnrenteskatt.  Illustrasjonsfoto fra Stardalselva i Jølster. Fotograf: Tore Sætre / Wikimedia Commons

Sammendrag

Utvalget for vannkraftbeskatning foreslår å innføre grunnrenteskatt på småkraftverk med påstemplet effekt over 1,5 MVA. Forslaget er i strid med gjeldende lovgivning og politikk. Det vil føre til massive tap for falleiere og kraftverkseiere. Det vil også føre til stopp i utbygging av ny fornybar småkraft.
I 2002-2003 ble det fastlagt en klar og ambisiøs småkraftpolitikk. Endring av industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og skatteloven i 2004 dannet et fundament for småkraftutbygging. Det ble fastlagt både politisk, i lovverk og i forarbeidene at:

  • Småkraftverk under 5,5 MVA skal ikke svare grunnrenteskatt.
  • Småkraftverk mindre enn 4000 nhk har ikke hjemfall til staten.
  • Dette skal gi økt utbygging av småkraft.
  • Dette skal gi økt lønnsomhet etter skatt for småkraftverk.

Skatteutvalgets forslag er stikk i strid med tilsiktet lovgivning og politikk. De svarer heller ikke på sitt mandat. Forslaget er spesielt dramatisk for småkraftverk som i dag ikke har grunnrenteskatt. Det er kritikkverdig at konsekvensene av slik endring ikke er undersøkt.
Grunneiere som mottar fallrettsleie ilegges med forslaget 61 % skatt.

Stikk i strid med sitt mandat vil utvalget med sitt forslag forhindre bygging av 3-4 TWh småkraft, i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt som ellers ville bli bygget.

Stikk i strid med vedtatt lovverk og politikk siden 2004 foreslår utvalget kraftig reduksjon i lønnsomhet for eksisterende kraftverk.

Stikk i strid med sitt mandat om å vurdere alternative innretninger for nedre grense for grunnrenteskatt, har utvalget i stedet inntatt et politisk standpunkt om lik beskatning for alle.

Småkraftforeninga har to forslag for å løse problemstillinger rundt grunnrenteskatt og nedre grense:

  • Småkraft under 10 MVA skal ikke svare grunnrenteskatt.
  • Samfunnsøkonomisk vurdering av nedre grense håndteres av NVE gjennom konsesjonsprosessen og i planendring og detaljplaner.

Småkraftforeninga foreslår en provenynøytral endring i eiendomsskatt, med lavere skatt de første årene og høyere skatt på lang sikt samt en innretning som ikke straffer marginalt lønnsomme utbygginger.

Småkraftforeninga mener kraftverk over 10 MVA må få en grunnrenteskatt basert på skjerming av normalavkastning og fradrag for fall-leie.

Småkraftforeninga mener skatteutvalgets forslag om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må forkastes.

Utskriftsvennlig versjon av hele høringsuttalelsen finner du her:

Print Høringsuttalelse Kraftskatt

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog