Generasjonsskifte og småkraft på Stranda 25. februar

(11/02/2020) I samarbeid med Sparebanken Møre inviterer Småkraftforeninga Møre og Romsdal medlemmer og andre interesserte til småkraftmøte på Storfjord Kulturhus på Stranda tysdag 25. februar kl. 18 - 21. I samband med arrangementet vert det også årsmøte i regionalforeninga i Møre og Romsdal. Hugs påmelding seinast 20. februar.

Program

 

  • Status og nytt i næringa v/ dagleg leiar Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga
  • Verdsetting av fallrett og kraftverk – bokført eigenkapital vs reell verdi v/ Petter Sætre, bransjeansvarleg småkraft – Sparebanken Møre
  • Generasjonsskifte – avtaleverk og praktisk erfaring v/ Jon Gimmestad – rekneskapsførar i Accountor
  • Pause og enkel servering
  • Generasjonsskifte – tilpassingar – organisering v/ Øyvind Kraft – partnar i Wahl-Larsen Advokatfirma AS
  • Årsmøte i Småkraftforeninga Møre og Romsdal v/ Lars Petter Øye – koordinator i interimsstyret for revitalisering av Småkraftforeninga Møre og Romsdal

Vel møtt til småkraftmøte til alle småkrafteigarar, fallrettseigarar og andre småkraftinteresserte!

Påmelding til småkraftmøtet på Stranda 25. februar skjer til organisasjonsrådgjevar Terje Engvik, tlf. 975 17 111, e-post terje@smakraftforeninga.no  snarast og seinast 20. februar.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog