Bank-Petter om generasjonsskifte

(25/03/2020) Petter Sætre fra Sparebanken Møre innledet om generasjonsskifte for småkrafteiere på et lokalmøte i Stranda i Møre og Romsdal.


Oppmøtet var godt og er en del av arbeidet med å revitalisere arbeidet i lokallagene i Småkraftforeninga. Blant innlederne var også Jon Gimmestad fra Accountor i Gloppen, foreningas medlemsadvokat Øyvind Kraft og daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Møtet ble avsluttet med årsmøte hvor Stian Hånes, Maria Sundal, Jens Inge Skjåstad og Lars Petter Øye ble valg inn som styremedlemmer. Styret skal konstituere seg selv.

Vertskap for møtet var Sparebanken Møre som sto for møtelokale og servering. Banken finansierer en god del av småkraften i Møre og Romsdal og har nå en eksponering mot kraftbransjen på om lag 900 millioner kroner. I øyeblikket finansierer banken 9 anlegg som er under bygging.

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal med en forvaltningskapital på 75 milliarder kroner, 357 ansatte og 28 kontor. Banken har siden 1843 bygd opp en fullskala bank mot person- og bedriftsmarkedet og det offentlige.

Bildet:  Siviløkonom Petter Sætre har vært med og bygd opp småkraftengasjementet i Sparebanken Møre fra de første privateide anleggene ble etablert rundt år 2000. Etter hvert som kundene drar på årene får de også råd om generasjonsskifte. Her er han på besøk i Sesskraft i Vestnes kommune.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog