Det er ditt fall

(25/03/2020) Falleiekontrakter er ettertraktet vare blant norske småkraftutbyggere. Og med rundt 350 konsesjoner igjen å bygge er det fortsatt noen igjen å forhandle om, selv om de fleste avtalene allerede er inngått.

Knut Olav Tveit er daglig leder i Småkraftforeninga.

For grunneiere med et konsesjonsgitt fall betyr det at de kan få gode penger for å leie ut rettighetene sine. Vel og merke om de sørger for å gjennomføre forhandlinger med flere for å få riktig pris. Her hører vi litt blandet. De fleste aktørene opptrer ryddig og ordentlig. Likevel sies det at enkeltutbyggere eksempelvis forsøker å skaffe seg endelig eksklusivitet før alle elementer i kontrakten er på plass. En annen variant er der hvor utbygger ønsker å forhandle en eksisterende kontrakt ned i pris, men man ikke kommer i mål fordi leienivået i markedet ellers er høyere enn det utbygger vil betale. I slike tilfeller bør grunneier stå fritt til å forhandle med andre. Det finnes punkter i de fleste falleieavtaler som håndterer slikt. Men om utbygger som profesjonell part setter seg imot en løsning med andre, kan det bli vanskelig for grunneier.

Vårt generelle inntrykk er at forhandlinger som dette i dag foregår i svært ordnede former hvor begge parter legger stor vekt på en ryddig prosess. Uansett er det vårt råd at grunneiere bruker profesjonelle rådgivere for å bistå i forhandlingene.

 

Knut Olav Tveit

Daglig leder

SmåkraftforeningaSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog