Spesialinntaket på Mork er snart ferdig

(02/04/2020) På Mork i Lærdal er NGKU i full gang med det spesialkonstruerte inntaket til kraftverket de bygger for Hafslund E-CO.

Kraftverket utnytter et fall på 226 meter og får en peltonturbin med 5,5 m3/s slukeevne. Beregnet årsproduksjon omlag 42 GWh årlig. Vannveien er ca 3 km lang og bores av Norsk Grønnkrafts eget tunnelboreselskap, NGK Boring AS, i en diameter på 2,8 meter. Det spesialkonstruerte inntaket skal håndtere de voldsomme kreftene som kan gå i Erdalsvassdraget.

På Mork bygger vi nå en  en krevende inntaks- og damkonstruksjon. Konsesjonskrav gjør at sidebekken Kolda som kommer ned ved tunnelutslaget ikke skal tas inn i kraftverket, men ledes forbi. For å unngå svært lange omveier med tunnelen ble løsningen å bygge et langt inntakskammer som Kolda får lov til å flyte fritt over, mens dammen bygges rett oppstrøms, skriver daglig leder Rune Skjevdal i NGKU på sine nettsider,

På grunn av manglende fjell i bunnen av elva, samt at elva ved flom har hatt tendens til å være sterkt steinførende, er det lagt ned et omhyggelig prosjekteringsarbeid i å finne gode og tette damløsninger som ikke blir ødelagt av den neste steinførende flommen.

-Det er derfor valgt en sterkt plastret løsmassedam der tettekjernen er utvidet til to betongvegger med tilhørende støttevegger og bunnplate som er adskilt med en sterk overfallsrist. Vannet skal da etter planen fortsette ned til kraftverket, mens eventuell stein ruller videre ned elva, forklarer Skjevdal.

Det jobbes nå intensivt med dammen siden vannulempene fortsatt er håndterbare de neste ukene. Avs samme grunn ble en del av arbeidet gjort i vinter.

Du kan lese alt om den faglig interessante utbyggingen på Mork her.

Foto: Arbeidet med inntaket på Mork Kraftverk i Lærdal er full gang. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog