Ny veileder for minstevannføring – flere gjennomslag for småkraften

(20/04/2020) NVEs nye veileder for minstevannføring er klar. - Dette er blitt ganske så bra. De tillater nå flere slippløsninger og flere former for måling. Selv måleblende er med,  det er den aller beste metoden etter mitt syn, sier Rein Husebø som sto bak Småkraftforeningas innspill i høringsprosessen.

Veilederen gir anbefalinger for hvordan minstevannføringen kan slippes forbi inntaksdammen og hvordan tiltakshaver kan måle og dokumentere i ettertid at rett vannføring er sluppet tilbake i elva. Veilederen gir også råd om hvordan tiltakshaver bør følge opp minstevannføringsarrangementet i driftsfasen slik at det fungerer i samsvar med de kravene som er satt.

NVE anbefaler primært at minstevannføringen tas ut via rør etter varegrind i et frostfritt rom, med påmontert vannføringsmåler og reguleringsventil. Andre løsninger er slipp via luker, tapperør eller utsparing i dammen. Disse løsningene kan kreve mer oppfølging i driftsfasen. Formålet med veilederen er å bidra til valg av gode og driftssikre løsninger som oppfyller pålagt minstevannføring.

“Veileder nr 3/2020 Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring” kan du laste ned her. 

NVEs redaktør for den nye veilederen er Sigrun Birkeland Rawcliffe.

-Småkraftforeninga takker Rawcliffe og de andre som har jobbet med dette for det som alt i alt er et godt stykke arbeid, sier Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog