Fortsatt høy byggeakivitet

(05/05/2020) Småkraften har en snau TWh  ny vannkraft under bygging mens konsesjonsgitt prosjektreserve er på 2,7 TWh.

NVEs oversikt “Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” for første kvartal 2020 viser at det er 63 småkraftverk under bygging på til sammen 916 GWh. Det er 325 konsesjoner hvor bygging ikke er igangsatt – tilsvarende 2663 GWh. Storkraftens konsesjonsgitte prosjekter utgjør 769 GWh mens  1867 GWh er under bygging – inkludert opprusting og utvidelser for begge tall.

Hele NVEs statistikk kan du lese her. 

Bildet over: Flere av småkraftprosjektene som nå er under bygging baserer seg på boring av vannvegen i fjell. Her ser vi TBM’en Snøhvit ankomme Salvasskardelva i Bardu fra Italia. Den tilhører Norsk Grønnkraft Utbygging. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog