– Småkraft rapporterer igjen best på bærekraft

(14/05/2020) Småkraft AS publiserte nylig sin bærekraftsrapport for 2019. - Ingen tvil om at Småkraft fortsatt setter bransjestandarden for systematisk og god rapportering av sine mål for både miljømessig og sosial bærekraft, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Da Småkraft i fjor publiserte sin  bærekraftsrapport for 2108 representerte dette noe helt nytt i småkraftbransjen. Et viktig grep både for 2108 og 2019 er å måle seg selv mot FNs bærekraftsmål – og da ikke bare på kriterier som klima og naturvern.

-Dette fungerer vært godt. Her er Småkraft best i klassen. Ikke minst syns jeg det er interessant å se hvordan målet om sosial bærekraft kan kobles direkte til småkraftbransjens betydelige bidrag til lokal verdiskaping i norske bygder sier Tveit og viser som eksempel til følgende beskrivelse fra rapporten:

Erik Røysem Sterud er fagansvarlig for Småkrafts bærekraftsrapportering.

“Småkraft er derfor opptatt av at verdiskapningen som kommer ut av vår inngripen i miljøet skal deles med de lokale samfunnene. Dette henger tett sammen med bærekraftsmål nr. 11 «Bærekraftige byer og samfunn». For det første betaler vi falleie til grunneierne som eier elvene vi bruker til å produsere strøm. Dette gjør vi gjennom private leieavtaler med grunneierne. For det andre betaler vi eiendomsskatt til vertskommunen. Dette er midler som kommer det lokale samfunnet til gode i form av lokale velferdstjenester og tilbud. For det tredje etterstreber vi å bruke og bygge lokal kompetanse på driftssiden. Dette gjør vi ved å tilby lokale operatører avtaler knyttet til drift av kraftverket. For det fjerde bruker vi og våre samarbeidspartnere i stor grad lokale entreprenører og leverandører i forbindelse med utbedringsarbeider og utbyggingsprosjekter.”

Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet her. 

-Dette er 44 sider med anbefalt lesning for den som er opptatt av å forstå hvordan småkraften spiller på lag med miljøet og samfunnet rundt seg, sier Tveit.

Illustrasjon over: Grafikken viser hvordan Småkraft AS presenterer sitt samspill med lokalmiljøet der kraftverkene ligger. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog