Bindalinger velger Norsk Grønnkraft Utbygging

(15/05/2020) Denne uken går det søknad til NVE om å få bygge småkreftverk i Skråvadalselva i Bindal. Grunneierne har valgt Norsk Grønnkraft Utbygging (NGKU) som samarbeidspartner.

Grunneierne på Skråvadalselva i Kolsvik, Bindal har etter en vellykket utbygging av Grytendal kraftverk i samme område for et par år siden inngått samarbeid med Norsk Grønnkraft på utvikling og bygging av Skråvadalen kraftverk, skriver NGKU på sine nettsider.

– Norsk Grønnkraft har allerede utredet prosjektet og vil sende inn konsesjonssøknad til NVE i inneværende uke, sier Jon Olav Volden i en kommentar. Vi håper NVE tar saken raskt til behandling slik at man kan få til en befaring i inneværende år og eventuelt kan starte opp prosjektet neste år.

Skråvadalen utnytter et fall som i den tidligere gjeldende Samlet Plan for vassdrag var kalt Kolsvik 2. Skråvadalen er vesentlig mindre inngripende og er uten inngrep eller reguleringer i høyereliggende vann slik planen var for Kolsvik 2. Dette blant annet for å tilpasse seg reindriftsinteressene i området.

Foto over: Skråvadalselva i Kolsvik i Bindal er aktuell for småkraftutbygging. Konsesjonssøknaden sendes denne uken. Foto: Norsk Grønnkraft utbygging.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog