Varsler flom – vær føre var!

(29/05/2020) NVE varsler om fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom. Både Nord-Norge, Trøndelag og Sør-Norge er berørt på grunn av uvanlig mye snø. Dette bør småkrafteierne vær obs på.

– Vi samarbeider godt med beredskapspartnerne våre for å sikre kunder som opplever flomskader god tilgang til utstyr og personell, forteller Lars Wiig, skadesjef i KLP Skadeforsikring. – Men den viktigste jobben gjør virksomhetene selv nå, ved å gjennomføre forebyggende tiltak som reduserer risikoen for skader, påpeker han.

Her er rådene hans for hvordan dere kan begrense flomskadene, og hva dere kan gjøre hvis dere får en flomskade.

KLP er Småkraftforeningas samarbeidspartner i forbindelse med produktet Småkraftforsikring.

Arkivbilde.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog