-Hydrogenstrategi mangler handling

(03/06/2020) Regjeringens hydrogenstrategi beskriver nåsituasjonen, men mangler en konkret handlingsplan som peker fremover. Slik oppsummerer Småkraftforeningas Knut Olav Tveit dokumentet som ble lagt frem i dag.

Hydrogenstrategien som ble lagt frem av statsrådene Tina Bru og Sveinung Rotevatn i dag har vært imøtesett med stor forventning. Så langt ser det ut til at strategien inneholder lite nytt.

-Det er mye bra faglig innhold og beskrivelse av nåsituasjonen i strategien, men skal vi komme videre med det som kan bli et nytt norsk industrieventyr må vi ha en mer konkret handlingsplan. Her syns jeg regjeringen er litt avventende,  sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeinga.

Som konkrete eksempler på hva som kan gjøres på hjemmebane nevner han utrulling av fyllestasjoner for hydrogen over hele landet og utlslippskrav til transportsektoren som motiverer aktørene til å gå over til ustlippsfritt drivstoff. Det burde også vært mer konkretisert hvilke muligheter hydrogenproduksjon kan avhjelpe problemer med innestengt kraft i områder med svakt strømnett.

Småkraftforening er dermed langt på veg enig med styreleder Steffen Møller-Holst i Hydrogenforum som uttalte følgende til eget nettsted tidligere i dag.

– Strategien er et godt utgangspunkt for å utvikle helhetlige verdikjeder for hydrogen, og utvikle norske selskaper slik at de kan ta ledende posisjoner i et raskt voksende globalt marked, sier styreleder Steffen Møller-Holst i NHF.

Samtidig påpeker han at det er viktig at strategien følges opp med konkrete tiltak og midler utover det som ble lovet i den grønne omstillingspakken.

– Vi forventer at hydrogenstrategien følges opp med konkrete tiltak og øremerkede budsjettmidler. I tillegg må Enova få et klarere mandat for bruken av midlene, sier Møller-Holst.

Du kan lese regeringens hydrogenstrategi her. 

Illustrasjon over saken: Prinsippskisse for utbygging av småkraft dedikert til produksjon av hydrogen og oksygen i Rullestad i Etne. Nettet der er for svakt til å bygge ut mer kraft slik det ser ut nå. Les SINTEF-rapport om Rullestadprosjektet her. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog