Her kan sertfikatnerden beregne kvotekurven selv

(11/06/2020) NVE har laget en kalkulator hvor du kan leke deg med å legge inn egne anslag over samlet produksjon i overgangsordningen for kraftverk og annullerte sertifikater. Treffer du så blir dette fasiten for endringer av kvoten for det påfølgende året. Dette vil igjen kunne påvirke elsertifikatprisen.

NVEs nye verktøy er altså et hjelpemiddel for å estimere den tekniske justeringen av kvotekruven for elsertifikater i forkant av en eventuell forskriftsendring.

Hvert år vurderer NVE om det er nødvendig å foreta en teknisk justering av de årlige elsertifikatkvotene som er fastsatt i elsertifikatforskriften. Elsertifikatkvotene justeres dersom Olje- og energidepartementet (OED) vedtar endringer i forskriften om elsertifikater. Det kan foretas skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med den endelige fastsettelsen av kvotekurven.

Beregningsverktøyet baserer seg på NVE sine estimater for framtidig beregningsrelevant elforbruk, forventet produksjon fra kraftverk som inngår i overgangsordningen og forventet antall annullerte elsertifikater. Verktøyet oppdateres med virkelige markedstall når de er tilgjengelige.

Kalkulatoren finner her på NVEs nettsider. 

Illustrasjon: Skjermbilde fra NVEs nettsider.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog