Dansk-norsk H2 satser på småkraft

(26/06/2020) Hittil har det vært utfordrende å finne utstyr for produksjon av hydrogen ved småkraftverk. Men nå ønsker norske Liquiline og danske Green Hydrogen Systems å gjøre noe med dette.

Flere og flere tror at hydrogen vil bli en viktig del av den grønne omstillingen i samfunnet, og i tidligfasen ikke minst på hurtigbåt- og fergesamband der eldrift er lite egnet. Også kobling mot oppdrettsbransjen med lokal bruk av biproduktene oksygen og varme er noe mange diskuterer. Med mer uregulert kraft i Norge er hydrogen interessant i form av lagring av energi. Hydrogen muliggjør også realisering av småkraftprosjekt med innestengt kraft. Sistnevnte er noe Småkraftforeninga har hatt stort fokus på de siste årene, og flere prosjekt har vært omtalt i Småkraftnytt.


Knut Førland (tv) i Liquiline og Niels Arne Baden i Green Hydrogen Systems signerte i fjor høst en samarbeidsavtale på den danske ambassade i Oslo. Også Småkraftforeningas styreleder Lars Emil Berge var til stede på dette møtet. Foto: Vidar Alfarnes.

Ingen hydrogenleverandører har hittil hatt fleksible anlegg spesielt tilpasset småkraftindustrien, men nå har et dansk/norsk samarbeid endret på dette. I fjor høst inngikk det norske gassteknologiselskapet Liquiline et partnerskap med danske Green Hydrogen Systems. Teknologien de tilbyr er svært effektiv, og skal være spesielt godt tilpasset og skalert for småkraftverk.

-Med desentralisert lokalprodusert hydrogen nær sluttbrukerne, vil Liquiline nå spisse produktporteføljen inn mot småkraftsegmentet. Hydrogenet som produseres skal blant annet tilbys ferger og hurtigbåter langs vår langstrakte kyst. Som en del av løsningen vil selskapet også tilby integrerte løsninger for å utnytte all oksygenet man får med på kjøpet ved produksjon av hydrogen. For hvert kilo hydrogen som produseres får man 8 kg oksygen. Dette er et ettertraktet produkt, blant annet innenfor fiskeoppdrett/smoltproduksjon. I tillegg ligger det også et potensiale i å utnytte spillvarmen fra elektrolyseprosessen, sier daglig leder Knut Førland i Liquiline og fortsetter:

– Småkraftbransjen er en svært interessant nisje for oss, og ved å legge inn potensialet som ligger i salg av oksygen vil en rekke småskala hydrogenprosjekt lettere kunne realiseres. En helt annen ting er at med dagens svært lave strømpriser vil det være av stor interesse å se på alternative måter å øke inntjeningen på, og her er hydrogen spesielt spennende, sier daglig leder i Liquiline, Knut Førland om satsingen inn mot småkraftbransjen.

For de som lurer på om de kjenner igjen navnet kan vi nevne at Knut Førland tidligere har vært daglig leder i Kvinnherad Energi, og han var også styreleder i Rosendal Elektrisitetsverk fra 2013 til 2018.

Liquiline har over mange år arbeidet med naturgass og biogass, men de siste årene har interessen for hydrogen skutt fart. Selskapet har særlig vært på utkikk etter en samarbeidspartner som besitter en skalerbar og spesielt effektiv elektrolyseteknologi for mindre anlegg.

-Dette er bakgrunnen for dette dansk/norske samarbeidet som ble inngått på et arrangement på den danske ambassaden i Oslo i fjor høst. Elektrolyseteknologien det er snakk om er utviklet i nært samarbeid med danske universitetsmiljøer, og siden 2007 har Green Hydrogen investert nærmere 200 millioner kroner i produktutvikling, sier Førland.

– Vi har ikke tro på store anlegg med behov for en komplisert og fordyrende transport og distribusjon. Det som kjennetegner fornybart er at det ikke er sentralisert, og hydrogen kommer heller ikke til å bli det. Hele poenget er nettopp at det mest kostnadseffektive er mindre produksjonsanlegg, og dette vil også bidra til lokal verdiskaping, seier administrerende direktør Niels-Arne Baden i det danske hydrogenselskapet.

Løsningene til Green Hydrogen er modulbaserte. Størrelsen kan tilpasses fra rundt hundre kW og opp til mange MW. Dette gir en daglig hydrogenproduksjon fra i underkant av 100 kg til flere tonn. Modulene er fleksible, og kan fortløpende kobles til og fra slik at produksjonen tilpasses forbruket.

– Kiloprisen på hydrogen til transportsektoren ligger på ca. 10 euro i Danmark i dag. Med våre nyutviklede anlegg kan vi under gitte forutsetninger produsere hydrogen helt ned mot 3 euro per kilo, sier Baden.

Green Hydrogen sine produksjonsmoduler kan bygges ut etter hvor mye hydrogen som trengs på stedet. Selskapet har per i dag fire produksjonsanlegg i drift i Skandinavia, og flere nye er på vei. Den danske direktøren er skeptisk til å transportere hydrogen langs smale norske veier.

-Det er langt lettere å transportere strøm. Vi kjøper norsk, grønn energi og produserer hydrogen der brukerne er, seier Baden.

– Vår hovedsatsing er innenfor trykksatt hydrogen, men sammen med Liquiline og andre aktører arbeider vi med en løsning for å kunne fremstille lokalprodusert flytende hydrogen i små volum, og håper å ha en kommersiell løsning for dette i løpet av 2022, sier han.

Både Førland og Baden mener hydrogen er som skapt til det grønne skiftet, med desentralisert produksjon fra vannkraft, sol og vind. Verken vind eller sol kan lagres, men hydrogen kan lagre overskuddskraften.

– Vi ser for tiden på flere konkrete prosjekter i tilknytning til småkraft, og blant disse er Vika Kraft i Kvinnherad. Vi har her søkt Vestland fylke om midler til å gjennomføre en studie, og vil her spesielt se på potensialet som ligger i å utnytte oksygenet lokalt, sier Førland. Han legger til at styrelederen i Småkraftforeninga, Lars Emil Berge, har vært en viktig pådriver for prosjektet i Kvinnherad og satsingen vi nå gjør innenfor småkraftsektoren.

Baden og Førland har store forventninger til den nye satsingen:

– Hydrogen representerer et stort potensial for nye arbeidsplasser ute i distriktene, og vi tror bestemt at våre skalerbare og svært kostnadseffektive løsninger vil bidra til å få realisert mange nye spennende småkraftprosjekt, sier de engasjerte hydrogenentusiastene.

Småkraftforeninga ønsker denne nye satsingen velkommen.

-Småskala fokus har vært mangelvare innen H2. Jeg ser frem til å se nærmere på teknologien på neste års «Småkraftdagane» i Bergen. Ikke minst løsningene for å utnytte de store mengdene oksygen som produseres ved fremstilling av hydrogen, er av stor interesse. Dette kan øke inntjeningen, og gjennom dette gjøre investering i hydrogenproduksjon langt mer interessant, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Bildet over: Hyprovide A90 hvor A’en står for alkalisk, er en containerbasert produksjonsenhet for hydrogen. Denne kan plasseres i tilknytning til kraftverket. Om man kler den med trepanel glir den rett inn i omgivelsene.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog