Første utbygger på børs

(26/06/2020) Cloudberry Clean Energy er Norges første børsnoterte småkraftutbygger. 293 aksjonærer har allerede tegnet seg for å bli en del av det grønne skiftet.

Cloudberrys aksjer ble 2. april i år tatt opp til handel på Merkur Market under ticker CLOUD- ME etter å ha gjennomført en vellykket emisjon på 158 millioner kroner. Største aksjonærer er familien Joh Johannson som står bak Norgesgruppen og shippingfamilien Bergesen. Deretter fordeler aksjonærene seg som perler på en snor helt ned til Lasse Pedersen i Kristiansand med en enslig aksje.

Anders Lenborg er administrerende direktør i Cloudberry Clean Energy AS.

-Vi er et norsk initiativ og har troen på å gjøre fornybar kraftproduksjon tilgjengelig for investorer i aksjemarkedet – både små og store. Vi er genuint opptatt av det grønne skiftet og ønsker å bidra med verdiskapning lokalt og for våre eiere. Våre ambisjoner er å ha en betydelig lønnsom vekst fremover, sier Anders Lenborg, administrerende direktør i Cloudberry.

Cloudberry ønsker å utvikle både vann- og vindkraftprosjekter i Norden.

– Det er stor interesse rundt det grønne skiftet og muligheten som ligger i fornybarenergi. På vår første markedsoppdatering i mai hadde vi over 200 innringere fra inn- og utland, sier Lenborg.

Småkraftutbyggingen går for øyeblikket for fullt i Norge med stor konkurranse blant utbyggerne om de ledige prosjektene. Cloudberrys inngang til dette er fleksibilitet.

– Vi jobber med eiere, falleiere og utviklere innenfor flere ulike modeller. Vi er transparente i måten vi jobber sammen med våre partnere, og ser verdien av åpen og tett dialog. Vi har en preferanse for modeller hvor vi er i «samme båt» som våre partnere. Dette innebærer at vi søker modeller hvor vi har sammenfallende økonomiske interesser. Et særtrekk ved Cloudberry er at vi helt eller delvis kan tilby oppgjør i aksjer i et børsnotert selskap i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner. Oppgjør i aksjer betyr fortsatt eksponering mot fornybar energi, men med en redusert risiko. Dette fordi man da blir eier i en portefølje av flere vind- og vannkraftverk. Vi opplever god interesse for vår fleksible oppgjørsform, sier han og oppfordrer både prosjekt- og kraftverkseiere om å ta kontakt.

Cloudberry har to produserende kraftverk i Norge, Finnesetbekken vannkraftverk og Røyrmyra vindpark. Bjørgelva Kraft og Nessakraft vannkraftverk er under utbygging med forventet driftsstart i fjerde kvartal 2020. I tillegg kjøpte selskapet nylig 34 prosent av småkraftporteføljen OBOS Energi for en tid siden solgte til sveitsiske Fontavis. Cloudberry eier da verkene sammen med Fontavis og deres andel av produksjonen tilsvarer 85 GWh.

-Vi jobber med flere konkrete transaksjoner, og opplever positiv interesse fra både utviklere og eiere av kraftverk, sier Lenborg.

Cloudberry er et resultat av sammenslåingen mellom tre selskaper; Scanergy AS, CB Nordic Renewable & Infrastructure Fund I AS og Cloudberry Asset Management AS. Styreleder er Frank Berg – et velkjent navn i småkraftbransjen med bakgrunn fra Captiva og Scanergy.

Bildet over: Anleggsområdet til Nessakraft i Balestrand. Verket har en installert effekt på 9,1 MW og midlere årsproduksjon på solide 34 GWh. Tinfos bygger verket og forventet overlevering til Cloudberry er tidlig i 2021. Anders Lenborg og Jon Gunnar Solli i Cloudberry tar her anlegget i besiktigelse.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog