Mikrokraft i serie – se video

(04/08/2020) Norske ENFINI vil bruke elver og mindre fossefall til å produsere småskala elektrisitet i hele verden. Mikrokraftverk skal nå serieproduseres for å redusere produksjonstid og kostnader. Se video her!

Fra en pressemelding sakser vi følgende: “I dag lever 1,2 milliarder mennesker uten tilgang på elektrisitet i verden, og mange områder har kostbar og ustabil strømforsyning. Gjennom å utnytte lokale, fornybare ressurser bidrar hvert eneste vannkraftverk til den utviklingen som er ønskelig for å ta vare på planeten vår. Astrid Green, daglig leder i ENFINI insisterer på å gjøre grep nå for å sikre gode levevilkår for generasjonene etter oss.

– Våre målgrupper kan bli selvforsynt med egen strøm og ha strømproduksjon for salg. For eksempel kan strømmen nyttes til drift av vannpumper, rensing av drikkevann samt telekommunikasjon, stadfester Green.

Konseptet vises i denne videoen (mer tekst under):

Krav og forventninger om ikke-forurensende energiforsyning vil kreve utskifting av store mengder energi produsert av fossilt brensel. Som eksempel kan dieselaggregater som forurenser erstattes av et lite vannkraftverk. Bare i Afrika alene er det 50 millioner dieselaggregater som står og går. Dette forurenser og er dyrt i drift.

Vi skal operere i et globalt marked, hvor etterspørselen etter fornybar energi er økende, også i utviklingsland. Vannkraft representerer den desidert største kilden til produksjon av fornybar energi i verden i dag, og er ENFINIs hovedfokus.

– HydroGo turbinen vår utvikles nå med de nyeste teknikker i karbon og komposittmaterialer. Denne innovative løsningen kan øke effektiviteten med opptil 20% sammenlignet med tradisjonelle turbiner, og den kan serieproduseres. Dette reduserer produksjonstiden med 70% og koster 50% mindre sammenlignet med tradisjonelle produksjonsprosesser, legger Green til.

Vil ha med det norske folk som medeiere

I disse dager jobber ENFINI med en kapitalutvidelse for å muliggjøre en vekst.

– ENFINI bidrar til det grønne skiftet i praksis og rekrutterer nå investorer over hele landet. Jeg er sikker på at investorer blir mer og mer bevisst på hva de investerer i. Nå er det ren energi, grønne løsninger og bærekraft som gjelder konstaterer Green.

Emisjonen på folkeinvest.no er åpen til 12. august kl.18:00. Allerede har selskapet over 90 investorer som har gått inn med nærmere over 1.6 millioner kroner.

-ENFINI vil bruke 2020 og 2021 til å sette opp to demonstrasjonsanlegg i Norge og få et godt fotfeste i definerte markeder globalt. En positiv kontantstrøm vil kunne påregnes i løpet av 2023. Konseptet er skalerbart, og vil deretter kunne oppnå en betydelig vekst og svært god lønnsomhet, avslutter Green”Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog