Makser nettkapasitet uten utbygging

(05/08/2020) Manglende nettilgang er et stort hinder for utbygging av mer småkraft. Heimdall Powers neuronkuler kan gjør noe med dette – uten å bygge ut nettet samtidig.

Når kraftanlegg skal koble seg til strømnettet, er det ofte tvil om det er kapasitet i nettet eller ei. Å forsterke nettet ved å bygge nytt eller oppgradere master og linjer er meget dyrt og ofte mer enn nok til å gjøre et småkraftanlegg ulønnsomt. Heimdall Power har en enkel og kosteffektiv løsning som skal gi en eksakt diagnose av nettets kapasitet samt øke en strømlinjes kapasitet betydelig. Småkraftnytt tok en prat med Heimdall Power’s administrerende direktør Brage W. Johansen.

Hva gjør Heimdall Power?

– Vi instrumenterer strømlinjene med sensorer i en kule vi kaller et neuron. Neuronet er svært enkelt å montere, det kan også monteres under spenning. Dataene fra neuronet gjør at nett-eieren kan få optimal strømstyring og kontroll. I snitt er det 30% mer kapasitet i strømledninger enn det de kjøres på i dag, forteller Johansen og tilføyer: – Når du får data direkte fra strømlinjene så blir de digitalisert. Dette er ikke et abstrakt digitaliserings-prosjekt, det er et konkret IoT-prosjekt.

Før Heimdall Power bygde Johansen opp lade-infrastruktur-selskapet Zaptec fra 2012 til 2017. Zaptec leverer nå ladeinfrastruktur over hele Europa. På sine salgsturneer til storbyer i Europa ble han oppmerksom på at strømnettet var den største usikkerheten og flaskehalsen når man skulle elektrifisere transportsektoren.

– Det var en stor overraskelse for meg, jeg har som mange andre borgere alltid trodd at strømnettet var en hundre år optimalisert infrastruktur som skulle stå til Dovre faller. Så viser det seg at strømnettet er av hundre år gammel design, og er nødt til å oppgraderes for å tåle den nye dynamikken fra fornybar kraft, distribuert kraftproduksjon, økt ekstremvær og elektrifisering av samfunnet. Strømnettet er mange steder den største barrieren mot det Grønne Skiftet, sier han.

Hvordan kan neuronene øke kapasiteten i strømlinjen?

Installering av neuron tar fem minutter med en klostang. Kan installeres under spenning.

– Det som er avgjørende for kapasiteten er at strømlinjen ikke overopphetes, eller at den ikke siger mot bakken og blir farlig lav. Dette henger sammen, for økt temperatur ekspanderer metallet i strømlinjen, og dermed får man større sig. Alle vet dette, men ingen vet når det skjer fordi det er ikke noen sensorer på linjen som måler temperatur og sig ute på luftspennet, forklarer Johansen.

– Alle strømlinjer er unike. Består en linje av 100 luftspenn og et par avgreininger vil været bestemme hvilke luftspenn som er svakeste ledd og dermed definerer kapasiteten. Som regel har man mye mer kapasitet enn man kjører på i dag.

Ofte opplever småkraft-utbyggere motstand fra netteier når de skal koble seg på nettet for å levere kraft. Hva kan de gjøre med Heimdall’s løsning?

– De bør kreve at nett-eier installerer sensorer på de relevante linjene. På kort tid vil data kunne gi en diagnose på hvor mye kapasitet som egentlig er tilgjengelig og hvor eventuelle flaskehalser er. I en driftssituasjon vil neuronene virke som alarm-bjeller dersom noen linjer skulle nærme seg overbelastning.

Er dette testet ut?

– Vi har en kommersiell installasjon hvor en kunde vurderte å oppgradere en linje pga. en vindpark. Den fysiske oppgraderingen ville kostet rundt 50 MNOK. Vi løste problemet for en brøkdel av den prisen. Heimdall Power har i tillegg ti pilotinstallasjoner i Norge, Sverige og Frankrike. Vi diskuterer med selskaper i flere europeiske land.

Selskapsnavnet Heimdall Power, er dere tilknyttet Heimdal i Trondheim?

– De fleste av de ansatte kommer fra NTNU i Trondheim, meg inklusive, men selskapsnavnet er ikke geografisk bestemt. Heimdall er den norrøne guden som vokter Åsgard. Han så alt, hørte alt, stod alltid på sin post. Vi skal vokte strømnettet. Så da ble det Heimdall Power. Vi er et norsk selskap, eid av de største kraftselskapene i Norge (Lyse, Hafslund e-co, BKK), og vi er made in Norway med produksjon hos Westcontrol i Stavanger.

Og ambisjonene?

– Markedet er globalt. Alt vi gjør og planlegger for er globalt. Men Norge er vårt hjemmemarked og vi håper Norges strømnett blir et digitalt fyrtårn vi kan vise fram til resten av verden. Småkraft-prosjektene i Norge er veldig relevant læring for utallige lignende prosjekt rundt om i verden.

Fakta om Heimdall Power AS

  • Største eiere: Ansatte, Hafslund e-co, BKK, Lyse, Investinor, Sarsia Seed.
  • Kontorer i Steinkjer, Oslo, Stavanger. 16 ansatte.
  • Produksjon i Stavanger.
  • Produkt: “Neuron” som er en kule med sensorer som festes rundt strømlinjen. Måler blant annet temperatur, strøm og vinkel på linjen. Data kan tas frem i Heimdalls egen software løsning eller sendes til kundens datasystemer, eksempelvis Scada.
  • Tjenester: Diagnose av linjens kapasitet og flaskehalser. Øker kapasiteten i strømlinjen. Øker sikkerheten ved å måle linjens sig.
  • Les mer på web: www.heimdallpower.com

Bildet over:  Adm. dir. Brage W. Johansen i Heimdall Power med neuronet.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog