Er du riktig forsikret til riktig pris?

(06/08/2020) Med dagens kraftpriser er det utfordrende økonomiske tider for mange småkrafteiere. De som nytegner kraftverket i medlemsforsikringen sparer fort 20 – 40 prosent.

Er du allerede med i Småkraftforsikring kan det være penger å spare på en ny gjennomgang av forsikringsbehovet. Er du overforsikret kan premien kanskje senkes.

Hvis du ikke har forsikring gjennom foreningas forsikringsmegler Marsh i KLP, anbefaler foreninga at du tar kontakt med Marsh. Marsh vil hjelpe deg med å ta en gjennomgang av forsikringene for å avstemme at du har markedets beste priser og vilkår. Småkraftforeningas medlemmer har god erfaring med en slik gjennomgang, og vi ser at det i de aller fleste tilfellene er mye å hente både på dekningsomfang og i premiebesparelser.

Også kraftverk som ikke er medlem i Småkraftforeninga kan be om tilbud, men må melde seg inn om de takker ja til forsikringen.

Ring Øyvind Berg i Marsh om forsikring: 934 87 085.

Bildet over:  Øyvind Berg er Småkraftforeningas kontaktperson på forsikring av kraftverk. Mange sparer 20 – 40 prosent på polisebeløpet etter en prat med Øyvind.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog