Bygger tre nye småkraftverk

(01/09/2020) Skagerak Kraft investerer rundt 300 millioner kroner i tre nye småkraftverk. – Vi tror fortsatt på en langsiktig kraftpris som gjør dette til fornuftige investeringer, sier konserndirektør Geir Kulås i Skagerak Kraft.

Dette fremgår av en nettsak hos Skagerak Energi som også er Småkraftforeningas samarbeidspartner for omsetning av kraft fra medlemmenes kraftverk.

August markerte starten for byggingen av Ala kraftverk i Vang kommune. Parallelt bygger konserndatteren Skagerak Kraft to andre nye kraftverk: Gjuvåa i Tuddal og Dalsfos i Kragerø.

Kraftprisene har vært lave hele første halvår i 2020. Skagerak Kraft mener de lave prisene i liten grad er knyttet til korona-pandemien, men skyldes et stort overskudd av vann. En snørik vinter i høyfjellet ga fulle vannmagasin utover våren og sommeren, og lave strømpriser for forbrukerne. Den lave kraftprisen er kortsiktig, tror Skagerak Kraft.

Vannkraft er ren, fornybar kraft, og bransjen har langsiktig perspektiv. Ofte tar det mange tiår før kraftutbyggingen er lønnsom.

– Vi har 80 års horisont, sier  konserndirektør Geir Kulås.

Korona-pandemien legger ikke lokk på kraftproduksjonen, men for Skagerak Energi er det viktig å holde hjulene i gang også i lokalt næringsliv. Kraftprodusenten benytter seg i stor grad av lokal arbeidskraft der det er mulig.

– Å bygge nå gir et bidrag til aktivitet i en periode der mye stenger ned, og det er et perspektiv vi tar med oss, sier Kulås.

Om kraftverkene

Ala kraftverk ligger i Vang kommune. Etter at vannet har falt 345 meter gjennom en drøy kilometer lang tunnel gir det fra seg nok kraft til å varme opp og gi lys til rundt 870 husstander. Med en årlig middelproduksjon på 17,4 GWh er ikke Ala Kraftverk av de største, men et godt bidrag inn i den samlede porteføljen, og i tråd med målet om å vokse mest mulig gjennom lønnsomme, grønne kraftprosjekter. Ala Kraftverk skal være i drift vinteren 2021/2022. Prosjektet har en prislapp på cirka 81 millioner kroner.

I Tuddal sentrum er Gjuvåa kraftverk i ferd med å reise seg. Vannkraftverket får en årlig produksjon på 14,5 GWh, tilsvarende forbruket til 725 boliger. Prosjektet har en kostnad på cirka 75 millioner kroner. I likhet med Ala, blir Gjuvåa kraftverk et spesielt vannkraftverk. Selve bygget skal kles med treflis av brent malmfuru. Detaljer på bygget får farger hentet fra lokal rosemalingstradisjon.

Nye Dalsfos Kraftverk i Kragerøvassdraget vil få en produksjon på 38,5 GWh, en økning på 8 GWh fra den gamle kraftstasjonen på den andre siden av elven. Innen det nye kraftverket er i drift, har gamle Dalsfos kraftstasjon rukket å runde 115 år. Gamle Dalsfos Kraftverk er foreslått fredet, og i tråd med fredningsforslaget fases produksjonen ut her, når Nye Dalsfos tar over. Nye Dalsfos Kraftverk har et budsjett på 140 millioner kroner.

Bildet øverst i saken er en skisse av Nye Dalsfoss i Kragerøvassdraget.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog