Bli med Øystein på fagmøte i Sirdal

(01/10/2020) Småkraftforeninga arrangerer lokalmøte om generasjonsskifte og finansiering på Tonstad i Sirdal 13. oktober.

Til småkrafteiere, fallrettshavere og småkraftinteresserte

Småkraftforeninga inviterer medlemmer og andre småkraftinteresserte til fagmøte om småkraft tirsdag 13. oktober 2020 kl. 18.00 på Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter på Tonstad i Sirdal.

Adressen til senteret: Litleli 45, 4440 Tonstad. Kart her!

Av hensyn til servering og smittevern må vi ha påmelding til spesialrådgiver småkraft Øystein Grundt (bildet), tlf. 901 19 816, e-post oystein@smakraftforeninga.no, så snart som mulig.

Småkraftforeninga vil sørge for at det blir tatt nødvendige smittevernstiltak. Dersom det blir stor påmelding kan det av plasshensyn hende at vi må begrense deltakerantallet.

Program

Åpning ved styreleder i Småkraftforeninga, Lars Emil Berge
Aktuelle småkraftsaker v/spesialrådgiver småkraft i Småkraftforeninga, Øystein Grundt.
Kraftsalg v/ Kjartan Vik, i Skagerak Kraft, foreningas samarbeidspartner på kraftsalg.
Pause med enkel servering
Utfordringer ved generasjonsskifte for småkraftverk v/Sindre Oftedal og Finn Eide, advokater i advokatfirmaet Haver
Finansiering. Soloppgang eller solnedgang for småkraftverk v/Thomas Fleck, senior bedriftsrådgiver, SR-bank.
Småkraftforsikring – Skreddersydd forsikringsløsning for småkraft v/Øystein Grundt, Småkraftforeninga, på vegne av Marsh forsikringsmekling

Vi tar sikte på at møtet avsluttes senest kl. 21:00.

Vel møtt til småkraftmøte til alle småkrafteiere, fallrettshavere og andre småkraftinteresserte!Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog