Stinn brakke for å høre om generasjonsskifte

(14/10/2020) Lokalet ble smekkfullt da Småkraftforeninga inviterte til småkraftmøte i Sirdal om fagtema som generasjonsskifte, kraftomsetning, forsikring og finansiering.  

Styreleder Lars Emil Berge var møteleder på Småkraftforeningas fagmøte for småkraftinteresserte på Tonstad i Sirdal.

Med gjeldende smittevernbestemmelser hadde møtelokalet på Tonstad plass til 40 stykker. Det ble fort fylt opp.

Møteleder var styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga.

– Det er tydelig at ikke minst dette med generasjonsskifte i småkraftverk engasjerer veldig mange. Det er egentlig ganske naturlig. Mange av dem som realiserte  kraftverksdrømmen under småkraftboomen på 2000-tallet begynner nå å komme i en alder hvor det er naturlig å planlegge for neste generasjon. Det var også interesse for foreningas kraftverksforsikring hvor mange av medlemmene har spart veldig mye penger, sier han.

Agenda for dagen var:

– Aktuelle småkraftsaker v/spesialrådgiver småkraft i Småkraftforeninga, Øystein Grundt.
– Kraftsalg v/ Kjartan Vik, i Skagerak Kraft, foreningas samarbeidspartner på kraftsalg.
– Pause med enkel servering
– Utfordringer ved generasjonsskifte for småkraftverk v/Sindre Oftedal og Finn Eide, advokater i advokatfirmaet Haver
– Finansiering. Soloppgang eller solnedgang for småkraftverk v/Thomas Fleck, senior bedriftsrådgiver, SR-bank.
– Småkraftforsikring – Skreddersydd forsikringsløsning for småkraft v/Øystein Grundt, Småkraftforeninga, på vegne av Marsh forsikringsmekling

 

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog