Vossing skal drifte 117 kraftverk

(14/10/2020) Den kjente bransjemannen David Inge Tveito blir ny teknisk sjef i Småkraft AS.   Der skal han drifte eksisterende kraftverk og følge opp utbyggingsprosjekter.

Dette fremgår av en pressemelding som kan leses i sin helhet nedenfor:

“13. juni passerte Småkraft AS 1.000 GWh produsere ren fornybar energi i 2020, enda har vi to måneder igjen av året og regner med at vi oppnår våre produksjonsmål med god margin.
Dette viser at selskapet leverer både på ambisiøse vekstmål og på faktisk produksjon.

Samtidig som Småkraft setter rekord, ansetter selskapet David Inge Tveito som ny teknisk sjef. Han erstatter Sigbjørn Rabbe som går over i annen stilling utenfor selskapet sier Terje Vedeler, adm. dir for Småkraft AS. «David Inge sin brede erfaring fra kraftbransjen gjør at han er en viktig ressurs hos for oss fremover både for å sikre teknisk integritet på våre 117 kraftverk i produksjon, og med for å påse at de 18 kraftverkene vi har under bygging blir levert i henhold til våre forventinger».

Han tiltre stillingen innen 1.Februar 2021.

David Inge er utdannet sivilingeniør Elkraftteknikk fra NTNU og har lang erfaring fra ulike posisjoner i Statkraft, Voss kommune og Scanergy. Han kommer nå fra stillingen som Senior Asset Manager/Utbyggingssjef i Captiva Energi AS. David Inge driver også gård i Granvin i Hardanger med 120 vinterforede sauer.

«For meg er det spennende å kunne sikre at de store investeringene som er gjort innenfor småkraften omgjøres til lønnsom produksjon, slik at våre lokale grunneiere som eier fallrettene, og våre investorer, får avkastning på innsatsen», sier David Inge Tveito.

Om Småkraft:
• Europas største småkraftselskap med totalbalanse på i overkant av fire milliarder kroner
• Eier og drifter 117 småkraftverk sammen med over 700 lokale grunneiere i hele Norge
• 20 ansatte ved våre kontorer i Bergen, Stavanger, Flatanger, Harstad og Oslo.”Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog