1 TWh småkraft under bygging

(02/11/2020) De siste kvartalstallene fra NVE viser at det er 64 småkraftverk under bygging i Norge.

Samlet årsproduksjon for disse småkraftverkene er 1007 GWh fornybar strøm mens installert effekt summerer seg til 323 MW. Tabellen under fra NVE viser både prosjektreserven og hva som er under bygging av elektrisk kraft i Norge per tredje kvartal 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele rapporten fra NVE kan leses her. 

 Illustrasjonsfoto over: Kristoffer P. Haugen v Nordkraft var utleid til Energi Teknikk for montasje av elektromekanisk utrustning i Salhuselva kraftverk i Steigen.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog