På topp blant 96000

(11/11/2020) Norges største småkraftaktør får fem av fem stjerner i en undersøkelse blant 96000 selskap innen vannkraft og annen infrastruktur.

Det er andre år på rad at bergensbaserte Småkraft AS får fem stjerner i GRESB ( Global ESG Benchmark for Real Assets) sin bærekraftsundersøkelse. Småkraft oppnår høyeste score blant vannkraftselskaper og får betegnelsen «ledende i sin bransje». Admistrerende direktør Terje Vedeler er synlig fornøyd.

-De små kan også være rå! I undersøkelser som denne måles vi mot store og profesjonelle selskaper i en vektklasse langt over vår egen. Vi hevder oss likevel, fordi vi er genuint opptatt av samfunnet og miljøet som omgir oss. Vi skaper jo verdier sammen med de rundt oss., sier han.

-Resultatene kommer som følge av strukturert arbeid over tid, Vi har gått fra 17 poeng og nederste  kvartil blant deltagerne til 83 poeng og øverste kvartil på tre år. Nøkkelen for oss har vært å lære hva grunneiere, lokalsamfunn, ansatte, investorer og interesseorganisasjoner rundt oss er opptatt av, legger finansdirektør Erik Røysem Sterud til.

Lokale partnerskap

Småkrafts modell for utbygging av småkraverk er at de inngår langsiktige leiekontrakter, eller partnerskap, med lokale eiere av vannfall. Grunneierne mottar årlig leie og får overta verket ved kontraktens utløp. I tillegg jobber mange med drift av kraftverket. På den måten bidrar selskapet til vekst og fornybar verdiskaping i bygdelag over hele landet. Samtidig er det hele tiden grunneierne selv som eier vannfallet siden. Fallretten, “arvesølvet” skifter i regelen ikke eier.

-Personlig synes jeg at dette med bærekraft, standarder og rapporteringer blir veldig komplisert. Nettopp derfor blir vi veldig glade, når vi ser at vårt sunne, norske bondevett gjør oss i stand til å hevde oss internasjonalt,» avslutter Vedeler.

Bærekraft satt i system

Organisasjonen GRESB vurderer årlig hvor bra store og små infrastrukturselskaper i hele verden gjør det på en rekke
bærekraftsindikatorer. Vurderingene tar utgangspunkt i en rekke internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarder som GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD anbefalinger, Paris- avtalen og FNs bærekraftsmål i tillegg til regionale og nasjonale retningslinjer. Den omfattende analysen går gjennom dokumenterte svar på en rekke spørsmål hos mer enn 96.000 installasjoner internasjonalt.

Illustrasjonsfoto: Muoidejohka kraftverk er bygd i den klassiske byggestilen til Småkraft AS. De store vinduene i front åpner opp kratverket mot omverdenen og inviterer forbipasserende til å ta del i det som foregår på innisden.  Verket ligger i Beiardalen i Beiarn kommune i Nordland. Kraftverket utnytter et fall på 481 meter mens innstallert effekt er 5,5 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er 18 GWh.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog