Nessane kraftverk er i drift

(17/12/2020) Nessane kraftverk i Balestrand er nå satt i drift etter en byggeperiode på halvannet år.

Kraftverket utnytter vannet i Nessedalselva i Sogndal og har utløp i Sognefjorden. Installert effekt er 9,3 MW mens forventet årlig produksjon er 34 GWh som tilsvarer forbruket til 1700 husstander.

Utvikler og utbygger av prosjektet er Tinfos AS mens det ferdige kraftverket vil inngå i porteføljen til Cloudberry Clean Energy som ble notert på Euronext Growth (Oslo Børs Merkur Market) i april i år. Cloudberry har 14 hel- eller deleide vannkraftverk. I 2021 overtar Cloudberry flere nye kraftverk som er under bygging.

Cloudberry har i dag en produksjonsportefølje på 160 GWh mens 450 GWh er under utvikling. I tillegg kommer 1,2 TWh som vurderes for utvikling. Selskapet ønsker å vokse gjennom å videreutvikle og optimalisere sin portefølje av vann- og vindkraftverk, samt å ta del i den strukturelle utviklingen av den nordiske kraftsektoren.
Cloudberry er et nordisk fornybart energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Selskapet har 10 ansatte og er Norges eneste børsnoterte småkraftselskap.

Foto over: Det mangler for tiden ikke vann på inntaket i Nessane kraftverk. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog