NVE: Småkraft drifter like billig som storkraft

(17/12/2020) Nye tall fra NVE viser at småkraft drifter sine vannkraftanlegg like billig som stor vannkraft.

Det øker småkraftens samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

Nye vurderinger viser at det er nødvendig å gjøre endringer for vannkraftverk under 10 MW som bedre representerer kostnadsnivået i bransjen,skriver NVE i en pressemelding.  I konsesjonsbehandlingen vurderer NVE hvilke vannkraft- og vindkraftprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme der drifts- og vedlikeholdskostnadene er en faktorene.

-Etter nye evalueringer og tilbakemelding fra bransjen ser vi det nå nødvendig å nedjustere drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannkraftverk under 10 MW fra 7 øre/kWh til 4 øre/kWh. For vannkraft over 10 MW og vindkraft beholder vi dagens kostnadsnivå med henholdsvis 4 øre/kWh og 10 øre/kWh, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Småkraftforeninga er glad for endringen.

-Vi ser at samfunnsøkonomisk lønnsomhet er blitt viktigere i konesjonsbehandlingen. Da blir det også viktig med oppdaterte tall for hva som skal gå inn i beregningene, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

Definisjonen av drifts- og vedlikeholdskostnader inneholder følgende kostnadsposter:

  • arbeidskraft (eks. lønn til driftspersonell)
  • materiell (eks. kostnader forbundet med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr)
  • transport (eks. vei og anlegg, drivstoff)
  • andre varer og tjenester (eks. forsikringer, serviceavtaler, balanseringskostnader)

Kostnader som skal ekskluderes er grunnerstatninger, falleie, konsesjonsavgift, elavgift, skatter, avskrivninger, produksjonsrelaterte nettkostnader og punkttariffer/innmatingsavgift.

Endringene vil være gjeldende fra 1. januar 2021.

Illustrasjonsfoto: Vågen kraftverk på Sunnmøre.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog