Ny mann på Småkraftforsikring

(17/12/2020) Småkraftforeninga ønsker Geir Israelsen velkommen som ny medarbeider på medlemforsikringen.

Han er ansatt hos samarbeidspartner innenfor forsikringsrådgivning og –megling, Marsh AS. Geir Israelsen har solid og bred erfaring innenfor forsikringsfaget, og har jobbet i Marsh siden 2001. Han har spesielt fokus og kompetanse innenfor utvikling av betjenings- og forsikringsløsninger for forbund og medlemsforetak og er ansvarlig for segmentet Commercial & Consumer i Marsh. Han kommer til å bidra sterkt til forsikringsteamet i Marsh/Småkraftforeninga slik at ordningen utvikler seg videre de neste årene.

Medlemsforsikringen er fortsatt i vekst. Det er jevnlig tilsig med kraftverk, og man er nå godt på vei til 200 kraftverk som er forsikret gjennom Småkraftforeninga, Marsh og forsikringsselskapet KLP.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på forsikring? Kontakt Geir Israelsen på e-post geir.israelsen@marsh.com eller mobil 98 88 87 72.

Foto over: Geir Israelsen har solid og bred erfaring innenfor forsikringsfaget, og har jobbet hos Småkraftforeningas samarbeidspartner Marsh siden 2001.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog