Det røret seg til på Brødbølfoss

(05/01/2021) Rørgaten lakk 20 steder etter montering. Nå er er rørleverandøren dømt til erstatning og tilbakebetaling.

Det er nettavisen Mitt Kongsvinger som forteller historien om hvordan daværende Eidsiva Vannkraft AS, nå Hafslund E-Co Vannkraft Innlandet AS, og Encono AS inngikk en avtale om levering av rundt 470 meter med GRP-rør til ved Brødbølfoss kraftverk i Kongsvinger. Ifølge Mitt Kongsvinger skulle Encono få rørene produsert samt dimensjonere, transportere og levere dem.  Etter fylling med vann viste det seg at rørene lakk hele 20 steder.

Partene kom ikke til enighet om om utbedring av den ubrukelige vannveien og Eidsiva hevet derfor kjøpet høsten 2019.  Saken gikk til Hedmarken Tingrett som mener at leveransen ikke holdt mål – noe som blant annet skal ha sin bakgrunn i produksjonsfeil på rørene. Encono ble derfor dømt til å tilbakebetale over fem millioner kroner samt betale en erstatning på nesten tre millioner. Selskapet må også dekke motpartens saksomkostninger på 1,5 millioner kroner.

Eidsiva vannkraft kjøpte etter dette ny rørgate fra Enconos konkurrent Amiblu.

Saken er også omtalt på www.europower.no

Ifølge Wikipedia ligger Brødbølfoss kraftverk ligger i Kongsvinger kommune i Innlandet. Verket startet produksjonen 1. juli 1921 og verket ble modifisert i 1976. Installert effekt er 2,7 MW på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 13 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 40 meter mellom Gylterudsjøen og Utgardsjøen. Verket har Varaldsjøen og Møkeren som magasiner. Møkeren reguleres mellom 175 og 174 moh.

Bildet er av Brødbølfoss. Foto: Peltonman / Wikimedia Commons. 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog