Strømmer på med ny kraft

(29/01/2021) NVE rapporterer at det er satt i drift solide 7,1 TWh med ny kraftproduksjon i løpet av 2020.

Dette er omtrent en tredobling fra 2019. Det aller meste av dette kommer fra vindkraft, men det er et merkbart bidrag fra vannkraft også, med 1 TWh i løpet av året, tilnærmet likt fordelt mellom stor vannkraft, småkraftverk og O/U-prosjekter. Det ble satt i drift 9 nye småkraftverk i 4. kvartal.

Det er god aktivitet med bygging av en rekke nye småkraftverk, i alt 64 stk, som til sammen er forventet å bidra med nesten 1 TWh i 2021. På samme tid i fjor var det 60 anlegg under bygging, så dette tallet har holdt seg stabilt høyt.

-Utfordringen for bransjen blir nå å få realisert flest mulig av de 267 tillatelsene med nesten 2 GWh produksjon som ligger i reserveporteføljen. Småkraftforeninga er fullstendig klar over at det er ulike utfordringer for å få til dette, det være seg utbyggingskostnader, nett-tilgang, utbyggingsavtaler eller annet som kan gjøre det krevende. Likevel, stadig flere vil nå komme dit at tillatelsene går ut på dato, og det er ikke hugget i stein at nye tillatelser vil bli gitt uten videre. Så gå gjennom konsesjonene med et kreativt blikk og se om det er mulig å finne lønnsomhet for prosjektet mens det fortsatt er anledning til det, sier spesialrådgiver vannkraft Øystein Grundt.

Bildet over viser et eksempel på et nytt småkraftverk kraftverk fra i år, Bordalselva kraftverk i Molde. Småkraft AS eier kraftverket som er bygget av NGK utbygging

Les hele statusoppdateringen fra NVE her.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog