-Viktig at hun får EU til å snu

(02/03/2021) -Nå er det viktig at regjeringen får EU til å snu slik at norsk vannkraft fortsatt oppfattes som grønn ute i  Europa, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Fire norske stastråder hadde denne uken digitalt møte med EU-kommisjonen om EU’s Taksonomi – et system som skal styre inveseringer til grønn virksomhet. Blant temaene som ble diskutert var EUs Taksonomi.  I et tidlig utkast var småkraft klassifisert som uønsket. Dette er nå borte fra teksten, men fortsatt stilles det svært strenge krav til vannkraft – i motsetning til for vindkraft og solenergi.

– Vi har uttrykt en bekymring for at vannkraften skal få mye strengere kriterier på seg enn det for eksempel investeringer i solceller eller vindkraft skal ha. Vi opplevde at det var vilje til å lytte på det vi kom med av innspill. Så ba vi også om å få et tilleggsmøte, en ekstra oppfølging, for å kunne gå mer inn i detaljene på hvorfor vi mener dette er for strengt og ikke vil være hensiktsmessig gitt de store investeringene vi vet vi er nødt til å foreta i mer fornybar energi og mulighet til å redusere fossile utslipp, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til Energi og Klima.

Hun sier også at Kommsjonen er åpne for et nytt møte om saken.

-Vi er glade for at Olje- og Energiminister Tina Bru tok opp den stemoderlige behandlingen vannkraften får i Taksonomien.  Vi gir vår fulle støtte til arbeidet som strategisk viktig for Norge som fornybarnasjon. Kommer ikke dette på plass kan det få uante konsekvenser. Ikke bare vil nyinvesteringer i vannkraft bli uforholdsmessig dyrt. Det er eksempelvis også et åpent spørsmål  hvordan industribedrifter som baserer seg på norsk vannkraft, vil bli klassifisert i Taksonomien, sier Knut Olav Tveit.

Taksonomien er generelt omstridt internt i EU slik at det endelige resultatet ikke er gitt.

-Småkraftforeninga jobber aktivt med denne saken, både her hjemme og gjennom får organisasjon i Brüssel, sier han.

Les hele saken om møtet med EU-kommisjonen på Energi og Klima

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog