Samarbeider med grunneiere

(05/03/2021) Småkraft AS har inngått avtale om samarbeid med grunneiere i Sogn og Fjordane og i Vestfold og Telemark.

Dette fremgår av to pressemeldinger du kan lese nedenfor:

Grunneiere ved Soks småkraftverk samarbeider med Småkraft AS

Den 5. investerte Småkraft AS 100 % av aksjene i Soks Kraftverk AS. Kraftverket ved Hønevatn i Nissedal kommune i Vestfold og Telemark fylke, utnytter 192 meter fall og har en 1,6 MW Pelton turbin som gir en årlig produksjon på 7 GWh fornybar energi. Turbinen på anlegget er levert av Fadum Tekniske/BN Turbin, rørene er levert fra Brødrene Dahl, Ole Gunnar Reiersdal var betongentreprenør og Risdal Maskin AS var grunnentreprenør.
«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Soks kraftverk», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler (bildet). Soks Kraftverk er et velbygget kraftverk som er flott plassert i terrenget, Kraftverket har vært drevet med en interesse og entusiasme fra grunneierne i 11 år, og vi gleder oss til videre samarbeid om å skape fornybar energi i årene som kommer.»

«Soks Kraftverk betyr mye for oss grunneierne,» sier Øystein Risdal og Øyvind Gundersen på vegne av selgerne. «Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, spesielt i utbyggingsfasen, og salget vi nå har gjennomført er med på å sikre verdiene vi har skapt. Selv om vi selger aksjene, vil vi grunneierne fortsatt ha eierskapet til elven og derigjennom fallrettene. Leiemodellen for fallrettene videreføres som før, noe som sikrer at grunneierne fortsatt tar del i verdiskapingen i Soks Kraftverk AS.
Advokatfirmaet Schjødt har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen har bistått kjøperne. Sweco har vært teknisk rådgiver.
«Nå skal vår driftsgjeng ta over stafettpinnen og få mest mulig fornybare verdier ut av kraftverkene,» avslutter Vedeler.

 

Eiere inngår avtale om Joka småkraftverk med Småkraft AS

Joka Kraftverk ligger i Fresvik i Vik kommune i Sogn og Fjordane og ble etablert i 2003 av Kjartan Hauglum og Jomar Hov. Joka Kraft ble bygget på eiendommen til Jomar Hov. All prosjektplanlegging og bygging av anlegget ble gjennomført av eierne.
Både Småkraft og eierne er fornøyde med en verdiskapende transaksjon, og Jomar Hov uttaler at han ser frem til å samarbeide med Småkraft AS om lokalt tilsyn i den fremtidige driftsfasen. «Småkraft har solid driftskompetanse som gir trygghet for optimal drift i kommende tiår.»
«Vi er veldig fornøyde med det vi har opplevd som en god og ryddig prosess frem mot endelig avtale, og vi ser frem til drifte Joka småkraftverk videre uttaler leder for Forretningsutvikling i Småkraft, Karina Halstensen Birkelund

Teknisk informasjon:
• Fallhøyde er 67 m
• Inntaket er utført med betong terskel
• Rørgate er utført i GUP rør i hele lengden på 1050 meter fra inntak til stasjon
• I stasjonen er der installert 2 turbiner for å oppnå optimal virkningsgrad. De 2 Francis turbinene gir en gjennomsnittlig årlig produksjon på 7,2 GWh fornybar energi og produsere da nok strøm til ca. 360 husstander

Anlegget ligger i nedstrøms området for Fresvik breen, dette gir en stabil middelproduksjon ved at vannføring er god også i varme og tørre år grunnet avsmelting.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog