Småkraft oppe blant de store

(19/03/2021) Småkraft AS fosser fremover mot to TWh i årsproduksjon og etablerer seg dermed blant de store norske kraftselskapene.

Småkraft AS la nylig frem årsregnskapet for 2020. Det mest bemerkelseverdige er økningen i produksjonskapasitet.

-Slik jeg kjenner bransjen tyder mye nå på at selskapet kan nå sitt eget mål om to TWh innen 2022. I norsk sammenheng er dette en betydelig størrelse. Ikke bare i småkraften, men i hele kraftbransjen, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Foto: Administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft As kan koste på seg et smil når han ser tilbake på 2020. Selskapet er i sterk vekst.

Les hele pressemeldingen her:

«SMÅKRAFT VOKSER VIDERE OG LEVERER STERK EBITDA OG REKORDPRODUKSJON I ET KREVENDE ÅR
Småkraft konsoliderer og unntaksåret 2020 var preget av fortsatt sterk vekst. Konsernet er på god vei til å nå sitt mål om 2TWh produksjon av fornybar energi innen 2022.

Ved utgangen av 2020 hadde Småkraft 127 kraftverk i operasjon med en årlig produksjonskapasitet på 1,4TWh. I tillegg er ytterligere 0,3TWh produksjonskapasitet sikret gjennom kraftverk under bygging og signerte avtaler. I de første ukene av 2021 har selskapet også publisert flere nye avtaler som sikrer effektive operasjoner og ytterligere vekst de neste to årene.

For å sett Småkraft i stand til å bidra til forventet økning i etterspørselen av ren energi i Europa, har selskapet sikret seg ytterligere 300 millioner Euro i egenkapital fra sine eiere.

Småkraft oppnådde i 2020 rekordproduksjon av fornybar energi på 1253 GWh, 41% opp fra 2019.

2020 ble et av de varmeste og våteste som noensinne er målt. Dette resulterte i store vannmengder og svært sterk hydrologisk balanse i Norge og mer enn 80% fall i kraftprisene i de områdene hvor Småkraft opererer. Småkrafts langsiktige prissikringskontrakter bidro til å begrense prisnedgangen til EUR 13.6/MWh. Dette sikret et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 15,7 millioner Euro i 2020, en nedgang på 47% sammenliknet med 29,4 millioner Euro i 2019.

Ustabile valutamarkeder ga store svingninger i vekslingskursen EUR/ NOK gjennom året. Ettersom Småkraft har store deler av sin finansiering i Euro, ga dette store urealiserte regnskapstekniske bevegelser. Samlet ble derfor utvidet resultat for året på -21,5 millioner Euro.»

 

 

 

 

 Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog