Han vil byggje kraftverk i ei veglaus bygd

(07/04/2021) Tussa Energi ber Ørsta kommune om å få byggje eit lite kraftverk i den veglause bygda Skår. Det det skriver Mørenytt. 

Dette er eit minikraftverk med installert effekt under 1 MW og då er det kommunen som skal handsame søknaden. Kraftverket vil koste omlag 20 millionar kroner og kan forsyne 250 husstandar med straum.  Både NVE og Olje- og Energi departementet hart tidlegare sagt nei til til eit større småkraftprosjekt same stad.

– I 2018 kom det ei lovendring som gjer at kraftverk under 1 MW skal handsamast av kommunen det skal byggjast ut i, sier kraftverkssjef Terje Myklebust (biletet) i Tussa Energi til Mørenytt og legg til at det no er ein mykje mindre del av vatnet som vil verte nytta til kraftproduksjon enn i den første søknaden.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog