Småkraft AS trer inn i Proxima Hydrotech AS

(16/04/2021) Vannkraftprodusenten Småkraft AS har signert avtale med Energi Teknikk AS og Captiva Asset Management AS om å tre inn i det felles eide selskapet Proxima Hydrotech AS.

Proxima er i dag en ledene leverandør av driftsstøttetjenester til småkraftbransjen i Norge. Selskapet baserer seg på egenutviklet programvare og leverer sine tjenester uavhengig av teknologisk plattform for kraftverkene. Proxima signerte i fjor høst avtale om driftsstøtte til Småkrafts sine 130 kraftverk med en årlig produksjon på i overkant av 1,4 TWh.

«Vi er veldig fornøyde med å få Småkraft inn både som kunde og som samarbeidspartner i Proxima. Dette styrker selskapet og gir oss en unik posisjon for videre vekst innenfor Småkraftbransjen» sier Frank J. Berg, styreleder i Proxima Hydrotech AS i en kommentar.

«Småkraft AS ser dette som en naturlig utvidelse av vårt engasjement i Proxima Hydrotech AS og vi ser frem til å bidra videre i utviklingen av selskapet. Når vi skulle velge partner på driftsstøtte, gjennomførte vi en grundig evaluering av tilgjengelige tilbydere, og valgte Proxima på grunn av den unike kompetansen som ligger i selskapet og at selskapet sine visjoner sammenfaller med Småkraft sine ambisjoner for effektiv drift av småkraftanlegg.» sier Terje Vedeler, Adm.dir for Småkraft AS.

Foto over: Småkraft AS setter bort driften av egne kraftverk til Proxima Hydrotech AS og trer samtidig inn i selskapet. Her Stokkelandsåna kraftverk i Kvinesdal kommune. Det er bygd i den klassiske stilen til Småkraft AS med store panoramavinduer som åpner opp kraftproduksjonen mot omverdenen. 

Om Småkraft AS:
• Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
• Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 1450 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 90.000 husstander.
• 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.

Om Proxima Hydrotech AS:
• Drifter helt eller delvis mer enn 175 småkraftverk i Norge.
• Utfører service og lettere vedlikehold på mer enn 110 småkraftverk.
• 7 egne ansatte ved kontoret i Rosendal. I tillegg leier selskapet inn driftstjenester fra lokale grunneiere og leverandører i tillegg til at dagens eiere yter flere årsverk i den løpende driften.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog