Sjekk om verket ditt tjener på klimaendring her

(25/05/2021) Småkraft AS har analysert værdata og funnet ut hvordan klimaendringene slår ut for kraftproduksjonen i ulike deler av landet.

Slik vil klimaendringene slå ut for kraftverk i ulike deler av landet. Kilde: Småkraft AS.

Analysen er en del av selskapets innholdsrike Bærekraftsrapport.  Dette er tredje gangen selskapet publiserer en slik rapport. Nyt av året er utviklingen i produksjon i takt med klimandringene.

-Rapporten er som vanlig interessant lesning. Her har mange både i og utenfor småkraftbransjen mye å lære. Innholdet er i stadig utvikling og det er bare å gratulere finansdirektør Erik Røysem Sterud med enda et forbilledlig produkt, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

En skjematisk fremstilling av hvordan klimaendringene slår ut for ditt kraftverk finner du på kartet til høyre.  Om sitt arbeid med bærekraft og rapportering skriver Småkraft følgende på sine nettsider:

“Småkraft har som forretningsmodell å skape fornybare verdier for fremtidige generasjoner. Dette gjør vi i samspill med menneskene som bor der vi lager fornybar energi og med miljøet som omgir våre installasjoner. For tredje år på rad synliggjør vi våre mål, hvordan vi arbeider, hvordan vi påvirker verden rundt oss og hvordan klimaendringene vil påvirke oss i tiden som kommer.

Over de siste tre årene har Småkraft inkludert objektive og transparente bærekraftsmål i sine overordnede styringsverktøy. Småkraft publiserer nå sin bærekraftsrapport i tråd med de anerkjente bærekraftsstandardene GRI (Global Reporting Standards) og TCFD (Task Force on Climate- Related Financial Disclosures).

Småkraft legger inn stor innsats på å forstå klimaendringer og hvordan dette påvirker vår virksomhet i Nord- Europa. Som del av bærekraftsrapporten synliggjør vi i et eget klimakapittel risikovurderinger, hvordan historiske klimaendringer har påvirket vannføring i vassdragene vi utnytter og hvordan vi forventer at fremtidige klimaendringer vil påvirke vår virksomhet i fremtiden.”

Hele rapporten kan du lese her.

Bildet over: Inntaket på Søberg kraftverk i Bindal. Verket eies av Småkraft as.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog