Kraftanmelding + Fjord Energi = Sant

(03/06/2021) Aktører i Gloppen og Skien går sammen om å tilby krafthandel til småkraftverk.

Selskapet vil fortsatt ha kontorer begge steder, Bildet over er fra Sandane som er tettstedet i  småkraftkommunen Gloppen. (Foto: Chell Hill / Wikimedia Commons.)

Les hele pressemeldingen her:

“Teknologiselskapet Kraftanmelding har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Sammen vil Kraftanmelding og Fjord Energi tilby fysisk og finansiell handel av kraft, samt handel med opprinnelsesgarantier og elsertifikater.

Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge, og være lokalisert både i Skien og på Sandane i Nordfjord i tillegg til Captiva-gruppens hovedkontor i Oslo.

-Fjord Energi ser fram til å videreutvikle selskapet i samarbeid med Kraftanmelding og Captiva. Jeg er overbevist om at vi sammen vil være en mer komplett og robust aktør i markedet. Vi skal være en god samarbeidspartner for kraftprodusentene i en bransje som er i stor endring. Kraftmarkedet er komplekst og vårt felles mål er å bistå produsent til optimal forvaltning av kraftverdiene, sier Monica Heggheim, daglig leder i Fjord Energi.

-Kraftanmelding er veldig fornøyd med oppkjøpet av Fjord Energi. Vi har i lengre tid hatt en dialog vedrørende oppkjøpet, og er sikker på at vi sammen vil styrke tjenestespekteret vårt til eksisterende og nye kunder. De ansatte i Fjord Energi er både dyktige og hyggelige, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til sammen, sier daglig leder i Kraftanmelding, Charlotte Sivertsen Vågsland.

Captiva Asset Management AS er hovedeier i Kraftanmelding, og CEO Stig J. Østebrøt uttaler videre: -Oppkjøpet av Fjord Energi gjennom Kraftanmelding er en naturlig utvidelse av Captiva-gruppens tjenestespekter der målet er å dekke hele behovet innen drift og forvaltning av kraftverk. Vi ser et hull i markedet for finansiell handel, og med dette steget kan vi ytterlige effektivisere og profesjonalisere tjenestespekteret innen fornybar energiproduksjon.

Om Kraftanmelding AS:

  • Kraftanmelding er et teknologiselskap med fokus på automatisering av handelsrelaterte tjenester til kraftbransjen
  • Omsetter kraft for 280 kraftverk i Norge med en samlet årsproduksjon på nærmere 3000 GWh fornybar strøm
  • Kraftanmelding inngår i Captiva-gruppen med 35 ansatte, som leverer datadrevne tjenester og digitale løsninger for kraftbransjen

Om Fjord Energi AS:

  • Fjord Energi tilbyr fysisk og finansiell forvaltning av kraftproduksjon for små kraftverk.
  • Omsetter kraft og grønne merverdier for i overkant av 30 kraftverk i Norge, med en samlet årsproduksjon på ca 350 GWh.
  • Fleksible modeller for prissikring av kraftproduksjon for små og mellomstore aktører

For ytterligere informasjon:

  • Charlotte Sivertsen Vågsland, Daglig leder Kraftanmelding, tlf 411 28 507
  • Monica Heggheim, Daglig leder Fjord Energi, tlf 917 09 068
  • Stig J. Østebrøt, CEO Captiva, tlf 957 62 926″


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog