Skattekart til 2 TWh!

(08/07/2021) Selv om det bygges kraftverk for harde livet er det fortsatt 290 småkraftkonsesjoner som ikke er benyttet. Her finner du dem!


Etter suksessen med Småkraftrapporten for et par-tre år siden har Småkraftforeninga i samarbeid med fornybarselskapet ECOHZ har fått utviklet enda et digitalt kart (se nederst)  som viser plasseringen for alle småkraftkonsesjonene som ennå ikke er bygget. Siden den gang er antall utbygde konsesjoner redusert fra rundt 400 til 290, men det er altså fortsatt en del å ta av.

Øystein Grundt i Småkraftforeninga håper flest mulig av de ubenyttede småkraftkonsesjonene blir realisert.

Om alle konsesjonene skulle bli realisert betyr dette investeringer på 8-9 milliarder kroner spredt ut over store deler av distriktsnorge.  Vannfallene eies av anslagsvis 2000 bønder og andre grunneiere som enten bygger selv eller leier ut vannfallet til profesjonelle aktører for en tidsavgrenset periode. Ved leieperiodens utløp får de overta kraftverket til en lav pris ved privat avtalt hjemfall til grunneier.

I tillegg til ubenyttede konsesjoner har kartet to lag til.  Et kartlag viser avslåtte konsesjoner mens et annet viser alle kraftverk under 10 MW som er i drift, helt ned til de aller minste mikrokraftverkene.

-Småkraftforeninga har lenge hatt et ønske om igjen å synliggjøre hvor alle de ubenyttede konsesjonene ligger plassert rundt i landet. Vi tror dette kan bidra til at flere blir oppmerksomme på hvor de ligger og at noen forhåpentligvis tar initiativ til at de blir realisert. I alt dreier det seg om ca. 2 TWh fordelt på ca. 290 prosjekter, sier spesialrådgiver vannkraft Øystein Grundt.

I tillegg til et lag med rundt 479 avslåtte saker viser kartet alle de 1340 kraftverkene under 10 MW som er i drift, alt fra gamle mikrokraftverk og opp til de store moderne småkraftverkene .

-Det er vel kanskje litt for fornøyelsens del at dette kartet er tilgjengelig, men vi ser ikke bort fra at noen kan se synergieffekter mellom det som ikke er bygget og disse som er i full drift, sier Grundt.

Tallene på kartet er ikke dynamiske og er oppdatert per mars.

-Noen små endringer kan det være ved at noen konsesjoner har gått ut på dato, nye konsesjoner eller avslag har kommet til, eller at noen som står som konsesjoner har begynt å bygge. Vi planlegger derfor å oppdatere kartet fra tid til annen fremover. Selv om det kan være noen slike små unøyaktigheter tror vi kartet kan være et supplement i jakten på å få bygget flere GWh, sier Grundt.

Småkraftforeninga takker NVE for bistand med å få ut datasettene. En stor takk til ECOHZ som har hjulpet til med å utvikle kartet. Klikk på firkantsymbolet oppe til høyre på kartet nedenfor om du ønsker større skjermbilde.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog