Anbefalt lesning: NVEs nye terrengveileder

(02/09/2021) Miljøtilsynet i NVE lanserer nå en veileder i terrengbehandling. Dette vil være et godt verktøy ved bygging av vassdrags- og energianlegg, både for de som berøres av en utbygging og de som utfører arbeidet, skriver NVE på sine nettsider.

-Veilederen føyer seg inn rekken av nyttige publikasjoner fra NVE. Det er god grunn til å rose NVE for arbeidet med å tilgjengeliggjøre fagstoff på en forståelig måte. Den nye veilederen skal være dynamisk og oppdateres etter hvert. Her ønsker NVE innspill fra folk i bransjen, noe som illustrerer NVEs åpne holdning  og ønske om faglig utvikling, sier daglige leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Veilederen kan lastes ned her.

NVE skriver følgende på sine nettsider om terrengveilederen: “De siste årene er mange vassdrags- og energianlegg etablert, mens flere er under bygging og i planleggingsfasen. Samtidig har oppmerksomheten økt rundt anleggene som NVE gir konsesjon til og følger opp med tilsyn.

Miljøtilsynet har lang tradisjon for oppfølging av vannkraftutbygginger, og de siste årene har nett- og vindkraftanlegg utgjort en stadig større del av arbeidet. Kunnskapen om hva som skal til for å oppnå et godt resultat for de ulike anleggene har Miljøtilsynet i NVE tilegnet over tid, men det er mange tiår siden kunnskapen ble samlet og systematisert. Med den nye veilederen får både konsesjonærer, konsulenter og utførende et godt verktøy ved bygging av vassdrags- og energianlegg. Samtidig vil den kunne være av interesse for kommuner og andre som berøres av utbygginger.

NVE har i lengre tid arbeidet med en veileder i terrengbehandling. Utgangspunktet for denne veilederen var et oppdrag Norconsult AS fikk om å utarbeide en håndbok i terrenginngrep. NVE ønsket siden å utgi materialet i NVEs veilederformat, og har derfor senere vesentlig omarbeidet og tilpasset håndboka.

Veilederen publiseres kun på nett, og vil bli oppdatert etter hvert som ny kunnskap om temaet foreligger. Eventuelle innspill til veilederen kan oversendes til NVEs medarbeidere Morten Henrik Kielland eller Matilde Anker på nve@nve.no”

Illustrasjonsfotoet over er fra Mork småkraftverk i Lærdal. NGKU bygde dette på vegne av Hafslund E-CO.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog