Bygger småkraftverk i Sirdal

(06/09/2021) Fossberg Kraft skal bygge ut småkraftverket Kvævebekken i Sirdal kommune i Agder. Prosjektet har anleggsstart i fjerde kvartal i år og skal være i drift fra fjerde kvartal 2022.

Det fremgår av en pressemelding fra Fossberg Kraft som har hovedkontor på handeland Gard i Kvinnherad. Les resten av pressemeldingen her:

“Kraftverket får en installert effekt på 1,75 MW og vil i et normalår produsere 5,3 GWh. Det er inngått avtale med område-konsesjonær Agder Energi Nett AS om tilknyttning til eksisterende 12,5 kV strømnett.

Parallelt med utbyggingen i Sirdal bygger Fossberg Kraft to småkraftverk i Drangedal kommune. Kraftverkene i Drangedal skal være i drift i tredje og fjerde kvartal i 2022. Under hele byggeprosessen har vi fokus på at vårt fotavtrykk i naturen skal være minst mulig.

Fossberg Kraft har siden oppstarten i 2018 bygget ut vannkraftverkene Ljotå i Bjørnafjorden kommune og Svandalen i Sauda kommune. Fossberg Kraft drifter i dag to egne kraftverk i Søndeled i Risør kommune i tillegg til fem kraftverk for Bagnall Energy Limited. Kraftverkene ligger i kommunene Bjørnafjorden (3), Ullensvang (1) og Sauda (1).

Kontaktperson
Daglig leder
Tom Jensen
E-post: tom@fossbergkraft.no
Telefon: 952 66 231”

Fotoet over viser Kvævebekken i Sirdal.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog