Nytt kraftverk på gamle tufter i Kristiansand

(06/09/2021) I strålende solskinn ble det nye Boenfossen kraftverk offisielt åpnet torsdag 2. september.

Småkraftforeninga var til stede, og kunne gratulere de finske eierne i Finsk Kraft AB, (Suomen Voima) med et fullstendig oppgradert kraftverk på 3;5 MW som vil produsere ca 24 GWh i året.

Jørgen Birkenes (t.v.) og Erik Aamlid, begge fra elveeierlaget var godt fornøyd med det nye kraftverket.

I 2017 ble det gamle Boenfossen kraftverk totalskadet i en storflom. Til alt hell var det allerede gitt konsesjon til et nytt kraftverk, og byggearbeidene kunne settes i gang raskt. Kraftverket har allerede vært i drift i noe tid, men nå ble det en formell åpning med rundt 50 inviterte gjester til stede.

Daglig leder i Bekk og Strøm, Carl Fredrik Lehland, ønsket velkommen før daglig leder i Finsk Kraft AB, Antti Vilkuna, klippet over den obligatoriske snoren. Etter omvisning og litt tapasbevertning kunne Øystein Grundt i Småkraftforeninga gratulere med et nytt kraftverk som øker produksjonen med rundt 20 GWh/år i det vernede Tovdalsvassdraget, samtidig som verneinteresser generelt, og ikke minst laksen spesielt, har fått bedre vilkår enn tidligere gjennom utforming av inntakskonstruksjon, etablering av trygge opp- og nedvandringsveier for fisk og krav til minstevannføring som hensyntar fisken i langt større grad enn tidligere.

«Det lokale elveeierlaget har vært en viktig bidragsyter i utforming av anlegget, og de har kommet med gode innspill og forslag til løsninger underveis», sier Carl Fredrik Lehland i Bekk og Strøm som har hatt byggeansvaret for kraftverket.

«Bygging av det nye Boenfossen kraftverk viser at det ikke alltid er en motsetning mellom at et vassdrag er vernet og mulighet for å etablere mindre kraftverk også i disse vassdragene», sier Grundt som også setter stor pris på det gode samarbeidet som har vært mellom elveeierlaget og kraftverkseieren.

Foreninga gratulerer med et flott kraftverk som sikrer en god utnyttelse av ressursene samtidig som allmenne interesser er ivaretatt i fullt monn.

Bildet øverst viser daglig leder i Finsk Kraft AB, Antti Vilkuna, som klipper over den obligatoriske snoren.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog