Han åpner Norges største

(23/09/2021) Småkraftnestoren Rein Husebø åpner fire nye kraftverk og slår til med egen retningsstyrt borerigg. Blant verkene som åpnes  denne uken er også Norges kanskje største privateide kraftverk.

Rein Husebø er Norges kanskje mest erfarne småkraftutbygger etter å ha bygd opp landets største småkraftselskap – Småkraft AS. Som daglig leder i Forte Vannkraft er det fortsatt full fart og denne uken strømmer enda 120 GWh inn i kraftmarkedet – i samarbeid med lokale grunneiere.

Herand kraftverk i Jondal.

Les hele pressemeldingen her:

«Forte Vannkraft og lokale grunneiere åpner tre kraftverk i Fjærland, og Norges største private kraftverk i Herand i Hardanger. De fire kraftverkene vil produsere 120 GWh årlig
Forte Vannkraft leier fallretter av grunneierne, som kan overta kraftverket etter at leietiden er over. Hjemfall til grunneiere er bærebjelken i moderne vannkraft, og gir lokal forankring for bygging av fornybar energi.
– Dette styrker det private eierskapet til fallretter, som har vært lovfestet helt siden Magnus Lagabøtes tid, sier Rein Husebø, daglig leder i Forte Vannkraft.
Norges største privateide kraftverk
Herand kraftverk er Norges største private kraftverk bygget etter at småkraftbølgen startet for 20 år siden. Kraftverket har ytelse 23,7 MW og produksjon 78 GWh, den totale investeringen for kraftverk og nett er over 250 mill kr. Byggingen har gitt høy lokal aktivitet, og kraftverket vil gi stor lokal verdiskaping i form av fallrettsleie gjennom hele leieperioden.
– Bygging av Herand kraftverk startet i 2018 og samarbeidet mellom leverandørene, grunneiere og byggherre har vært veldig godt. Vårt ønske er i alle utbyggingsprosjekter er å bruke lokale entreprenører og leverandører. Vi har i tillegg god hjelp av grunneiere når det kommer til tilsyn av kraftverket i driftsperioden, sier Sveinung Rud, utbyggingssjef i Forte Vannkraft.

Forte Vannkraft fortsetter å bygge ny privat vannkraft. Vi har i dag 8 kraftverk under bygging, og har en rekke kraftverk under planlegging. Forte har i dag 15 kraftverk i drift, med årsproduksjon 310 GWh.

Satser på retningsstyrt boring
Flere av våre prosjekt planlegges for langhullsboring opptil 2,6 km lengde og diameter 1200 mm. Vi satser derfor stort på retningsstyrt langhulls boring gjennom et nytt samarbeid med Norhard. Forte har nylig kjøpt alle riggene fra Norhard, og vil i tillegg bygge en ny rigg med større rekkevidde og større diameter. Norhard vil drive våre rigger, og vil samtidig betjene hele småkraftmarkedet.

Fakta om prosjektene:

Herand Kraftverk
Herand i Jondal
Byggestart: 2018
Ferdigstillelse 2021
Installert effekt: 23,7 MW
Årlig produksjon: 77,6 GWh

Kraftverkene i Fjærland

Botna Kraftverk
Fjærland i Sogndal
Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2020
Installert effekt: 2,0 MW
Årlig produksjon: 6,6 GWh

Tverrdalselvi Kraftverk
Fjærland i Sogndal
Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2020
Installert effekt: 5,9 MW
Årlig produksjon: 17,2 GWh

Skeidsflåten kraftverk
Fjærland i Sogndal
Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2020
Installert effekt: 4,8 MW
Årlig produksjon: 17,9 GWh

 

Kontakt:
Rein Husebø
Daglig leder Forte Vannkraft
+47 951 24 454
Rein.husebo@fortevannkraft.no
https://www.fortevannkraft.no/»

Bildet over viser Herand kraftverk i Jondal.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog