Sparebanken Vest vil doble på småkraft

– Sparebanken Vest skal vise lederskap i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Det overordnede målet er netto nullutslipp innen 2040, og her kan småkraftverkene ha en nøkkelrolle, sier Geir Flatjord, bedriftsrådgiver og vannkraftekspert i banken.

Av Marthe Berg-Olsen -7. november 2021

Sparebanken Vest har som mål å doble utlånsvolumet til småkraft fra 2020 til 2025, og på den måten være en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet og pådriver mot fornybarsamfunnet.

– For Sparebanken Vest har småkraft vært et satsningsområde i mange år. Vi har bygget opp en stor kundeportefølje og er trolig den banken som har finansiert flest småkraftverk der grunneierne selv står bak eierskapet, sier Geir Flatjord, bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest.

Han deltar på Småkraftdagane for 15. gang i år.

Viktig for bankens grønne brøk
Per i dag er småkraftporteføljen til Sparebanken Vest 100 prosent i tråd med EUs taksonomi.

– Det er utrolig inspirerende å se hvor dyktige småkraftprodusentene er på klimarapportering og at de tar klimarisiko på alvor. Når vi nå skal vokse innen småkraft, vil dette være et kriterium også for nye kunder – at driften samsvarer med taksonomien, sier Åsne Ådland-Dale, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest.

Ren, norsk vannkraft er viktig for å oppnå en grønn omstilling og for oss i banken å bygge en grønn brøk, fortsetter hun.

– Å bygge en god grønn brøk og en bærekraftig kundeportefølje har stor betydning for prisingen av banken og gjør blant annet at vi kan innhente funding fra investorer som ønsker å plassere sine penger grønt. Dette er mye takket være gode småkraftprodusenter langs vestlandskysten, sier Ådland-Dale.

Klima og bærekraft er øverst på agendaen i Vestlandsmeldinga fra Agenda Vestlandet, Sparebanken Vests stiftelse. Les mer om megatrendene for næringslivet på Vestlandet i Vestlandsmeldinga.

Sparebanken Vest setter ambisiøse klimamål
I Sparebanken Vests bærekraftsstrategi står det at banken skal gjøre det den kan for å hindre negativ påvirkning på samfunnet og heller skape positiv forandring.

– Vi jobber kontinuerlig med å øke den kommersielle tilnærmingen til bærekraft. Vi skal være den banken som gjør det enklest for kunden å ta et bærekraftig valg som sikrer konkurransekraft, sier Ådland-Dale.

Det betyr blant annet at det settes en del krav til bedriftskundene knyttet til klima:

Hovedsponsor for Småkraftdagene
Sparebanken Vest er igjen hovedsponsor for Småkraftdagane som i år er arrangert i Bergen. Geir Flatjord roser Småkraftforeningen som setter dagsaktuelle tema for dette bransjetreffet.

– Historisk har Småkraftforeningen vært svært aktuell når det gjelder å fremme spørsmål som har vært viktige for eierne av småkraftverk. Særlig har el-sertfikatordningen og innslagspunkt for grunnrenteskatt vært svært viktige tema der bransjen har nådd fram med sine synspunkter, sier Flatjord.

Han gleder seg til å treffe gode bedriftskunder og potensielle kunder på stand i Småkraftmessen. Sparebanken Vest deltar også i den faglige delen av arrangementet – Jørgen Huseklepp, megler i Markets-avdelingen i banken, skal snakke om finansmarkedet og Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked, skal snakke om hvordan bærekraft påvirker banklån og renter.

Vil du lære mer om EUs taksonomi og finans? Her får du en innføring på bare 90 sekunder: